Senat

CZŁONKOWIE SENATU UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE NA KADENCJĘ 2020-2024

Prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk, REKTOR

Prof. dr hab. Andrzej Marczuk, PROREKTOR
Dr hab. Urszula Kosior-Korzecka, prof uczelni, PROREKTOR
Dr hab. Adam Waśko, prof. uczelni, PROREKTOR

 

Prof. dr hab. Barbara Kołodziej, DZIEKAN WYDZIAŁU AGROBIOINŻYNIERII

Dr hab. Iwona Puzio, prof. uczelni, DZIEKAN WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ

Prof. dr hab. Joanna Barłowska, DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK O ZWIERZĘTACH I BIOGOSPODARKI

Prof. dr hab. Renata Nurzyńska-Wierdak, DZIEKAN WYDZIAŁU OGRODNICTWA I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

Prof. dr hab. Dariusz Andrejko, DZIEKAN WYDZIAŁU INŻYNIERII PRODUKCJI

Prof. dr hab. Izabella Jackowska, DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK O ŻYWNOŚCI I BIOTECHNOLOGII

Prof. dr hab. Tomasz Mieczan, DZIEKAN WYDZIAŁU BIOLOGII ŚRODOWISKOWEJ

 

NAUCZYCIELE AKADEMICCY ZATRUDNIENI NA STANOWISKU PROFESORA LUB PROFESORA UCZELNI:

Prof. dr hab. Marcin Arciszewski, Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Dr hab. Marzena Brodowska, prof. uczelni, Wydział Agrobioinżynierii

Dr hab. Katarzyna Dzida, prof. uczelni, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

Dr hab. Katarzyna Golan, prof. uczelni, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

Dr hab. Grzegorz Grzywaczewski, prof. uczelni, Wydział Biologii Środowiskowej,

Prof. dr hab. Waldemar Gustaw, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii

Dr hab. Małgorzata Haliniarz, prof. uczelni, Wydział Agrobioinżynierii

Prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski, Wydział Inżynierii Produkcji

Prof. dr hab. Sławomir Kocira, Wydział Inżynierii Produkcji

Prof. dr hab. Jolanta Król, Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

Dr hab. Halina Lipińska, prof. uczelni, Wydział Agrobioinżynierii

Prof. dr hab. Katarzyna Ognik, Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

Dr hab. Wojciech Pęczuła, prof. uczelni, Wydział Biologii Środowiskowej

Prof. dr hab. Brygida Ślaska, Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

Prof. dr hab. Renata Urban-Chmiel, Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Prof. dr hab. Stanisław Winiarczyk, Wydział Medycyny Weterynaryjnej

PRZEDSTAWICIELE POZOSTAŁYCH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH:

Dr Tomasz Czernecki, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii

Dr Agnieszka Komor, Wydział Agrobioinżynierii

Dr inż. Edyta Kowalczuk-Vasilev, Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

Dr hab. Magdalena Pogorzelec, prof. uczelni, Wydział Biologii Środowiskowej

Dr Kamila Rybczyńska-Tkaczyk, Wydział Agrobioinżynierii

Dr Wioletta Sawicka-Zugaj, Wydział Nauk o Zwierzętac i Biogospodarki

Dr hab. inż. Tomasz Słowik, Wydział Inżynierii Produkcji

Dr hab. inż. Paweł Szot, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

Dr inż. Marek Ścibisz, Wydział Inżynierii Produkcji

Dr hab. Marta Wójcik, Wydział Medycyny Weterynaryjnej

PRZEDSTAWICIEL JEDNOSTEK POZAWYDZIAŁOWYCH:

Mgr Joanna Rączkiewicz-Gołacka

PRZEDSTAWICIELE PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI:

Mgr Jerzy Horbowski-Zaranek, przedstawiciel pracowników administracji
Dr Małgorzata Gorczyńska, przedstawiciel pracowników Biblioteki i Wydawnictwa

PRZEDSTAWICIEL UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH:

mgr inż. Michał Możejko

PRZEWODNICZĄCY SAMORZĄDU STUDENCKIEGO:

Jakub Kalinowski

STUDENCI:

Joanna Banaś – Wydział Agrobioinżynierii
Bartłomiej Szymczak- Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Monika Szymczuk- Wydział Nauk i Zwierzętach i Biogospodarki
Paweł Więcław – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Aleksandra Sawczyk – Wydział Inżynierii Produkcji
Artur Niedzielski – Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
Michał Arciszewski – Wydział Biologii Środowiskowej

Z GŁOSEM DORADCZYM:

Prorektor: dr hab Bartosz Sołowiej, prof uczelni
Kanclerz: mgr Grażyna Szymczyk
Kwestor: mgr Ewa Walkowska
Przedstawiciel ZNP: prof. dr hab. Krzysztof Tomczuk
Przedstawiciel NSZZ Solidarność: mgr Roman Lalak