Komisje

działające w Uniwersytecie PRzyrodniczym w Lublinie

Uczelniana Komisja ds. Dydaktyki i Zarządzania Jakością Kształcenia została powołana ZARZĄDZENIEM NR 98 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 24września 2020 r.w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Dydaktyki i Zarządzenia Jakością Kształcenia na kadencję 2020-2024

Przewodniczący:  dr hab. Paweł Glibowski, prof. uczelni

Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia:

Przewodniczący: dr hab. Paweł Glibowski, prof. uczelni

Członkowie:

Wydział Agrobioinżynierii – dr hab. Sylwia Andruszczak, prof. uczelni
Wydział Medycyny Weterynaryjnej – prof. dr hab. Marta Kankofer
Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki – prof. dr hab. Bożena Nowakowicz-Dębek
Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu – dr hab. Katarzyna Golan, prof. uczelni
Wydział Inżynierii Produkcji – dr hab. inż. Andrzej Mazur, prof. uczelni
Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii –dr hab. Karolina Wójciak, prof. uczelni.
Wydział Biologii Środowiskowej – prof. dr hab. Bożena Denisow

dyrektor Centrum Dydaktyki i Spraw Studenckich – mgr inż. Anna Woźniak
koordynator Biura Kształcenia Praktycznego i Rozwoju Kompetencji – dr Renata Reszka-Dyrka
przedstawiciel studentów

Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia:

Przewodniczący: prof. dr hab. Bożena Nowakowicz-Dębek

Członkowie:

Wydział Agrobioinżynierii – dr hab. Justyna Bohacz, prof. uczelni
Wydział Medycyny Weterynaryjnej – prof. dr hab. Roman Dąbrowski
Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki – dr hab. Anna Winiarska-Mieczan, prof. uczelni
Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu – dr hab. Wojciech Durlak
Wydział Inżynierii Produkcji – dr hab. inż. Alina Kowalczyk-Juśko, prof. uczelni
Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii –dr hab. Anna Krzepiłko, prof. uczelni
Wydział Biologii Środowiskowej – dr hab. Agata Konarska, prof. uczelni
kierownik SPNJO – mgr Joanna Rączkiewicz-Gołacka
przedstawiciel Biura Kształcenia Praktycznego i Rozwoju Kompetencji
przedstawiciel studentów
przedstawiciel doktorantów

Członkowie:

mgr Monika Osypiuk
mgr inż. Olga Michalska
mgr Iwona Szymczyk
dr inż. Adam Węgrzyn

Komisja powołana na okres 1.06.2018 r. – 31.05.2021 r.

Członkowie:

Anna Baran
mgr inż. Zofia Krajewska
dr Waldemar Lebiedowicz
dr Janusz Tarkowski

Komisja Oceniającą Uczelni:

Przewodniczący:
Prorektor ds. kadr – prof. dr hab. Andrzej Marczuk

Członkowie:
prof. dr hab. Aleksandra Badora
dr hab. Mariola Bochniarz, prof. uczelni
prof. dr hab. Mariusz Florek
dr hab. Barbara Skwaryło-Bednarz, prof. uczelni
dr hab. inż. Renata Różyło, prof. uczelni
dr hab. inż. Dariusz Kowalczyk, prof. uczelni
dr hab. Małgorzata Adamczuk, prof. uczelni.

Odwoławcza Komisja Oceniająca Uczelni:

Przewodniczący:
Rektor – prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk

Członkowie:
dr hab. Beata Król, prof. uczelni
dr hab. Dagmara Stępień-Pyśniak, prof. uczelni
prof. dr hab. Anna Czech
dr hab. Katarzyna Kmieć
hab. inż. Grzegorz Zając, prof. uczelni
dr hab. Tadeusz Paszko, prof. uczelni
prof. dr hab. Barbara Pawlik-Skowrońska

Uczelniana Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli Akademickich została powołana na podstawie Uchwały nr 99/2019-2020 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 25 września 2020 r.w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich na kadencję 2020-2024

Uczelniana Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli Akademickich na kadencję 2020-2024

Przewodniczący Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich: prof. dr. hab. Krzysztof Tomczuk.

Zastępca przewodniczącego Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich: dr hab. Grażyna Zawiślak.

Członkowie:

a) z Wydziału Agrobioinżynierii: dr hab. Sylwia Okoń, prof. uczelni
b) z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej: prof. dr hab. Krzysztof Tomczuk
c) z Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki: dr hab. Iwona Rozempolska-Rucińska, prof. uczelni
d) z Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu: dr hab. Grażyna Zawiślak
e) z Wydziału Inżynierii Produkcji: prof. dr hab. inż. Paweł Sobczak
f) z Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii: dr hab. Urszula Złotek, prof. uczelni
g) z Wydziału Biologii Środowiskowej: dr hab. Barbara Sowińska-Świerkosz, prof. uczelni
h) przedstawiciele studentów: Justyna Dąbrowska
i) przedstawiciel doktorantów: mgr inż. Emilia Osmólska

Komisja Dyscyplinarna dla Studentów Uczelni:

Przewodniczący: dr hab. Ewa Januś, prof. uczelni
Przedstawiciele nauczycieli akademickich:
1) z Wydziału Agrobioinżynierii – prof. dr hab. Hanna Klikocka
2) z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej – dr hab. Anna Zacharko-Siembida
3) z Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki – prof. dr hab. Hanna Bis-Wencel
4) z Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu – dr hab. Elżbieta Mielniczuk, prof. uczelni
5) z Wydziału Inżynierii Produkcji – dr hab. inż. Katarzyna Kozłowicz, prof. uczelni
6) z Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii – dr Monika Michalak-Majewska
7) z Wydziału Biologii Środowiskowej – dr hab. Adam Bownik, prof. uczelni.

Przedstawiciele studentów:
1) z Wydziału Agrobioinżynierii – Piotr Kochańczyk
2) z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej – Paulina Gajewska
3) z Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki – Bartłomiej Woliński
4) z Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu – Radosław Kondziela
5) z Wydziału Inżynierii Produkcji – Wiktoria Karczmarz
6) z Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii – Jan Sadurski
7) z Wydziału Biologii Środowiskowej – Aleksandra Kurzajewska

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Studentów Uczelni:

Przewodniczący: prof. dr hab. Hanna Bis-Wencel
Przedstawiciele nauczycieli akademickich:
1) z Wydziału Agrobioinżynierii – dr hab. Marta Tomczyńska-Mleko, prof. uczelni
2) z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej – prof. dr hab. Marcin Arciszewski
3) z Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki – prof. dr hab. Andrzej Junkuszew
4) z Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu – dr hab. Magdalena Kapłan
5) z Wydziału Inżynierii Produkcji – dr Zdzisław Otachel
6) z Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii – dr hab. Monika Kordowska-Wiater
7) z Wydziału Biologii Środowiskowej – prof. dr hab. Bożena Gładyszewska.

Przedstawiciele studentów:
1) z Wydziału Agrobioinżynierii – Agnieszka Poślednik
2) z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej – Wiktoria Kocój
3) z Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki – Monika Szymczuk
4) z Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu – Maria Krawczyk
5) z Wydziału Inżynierii Produkcji – Kamil Stolat
6) z Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii – Artur Niedzielski
7) z Wydziału Biologii Środowiskowej – Michał Arciszewski.

Odwoławcza Komisja Stypendialna dla Studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie na rok akademicki 2021/2022

Przewodniczący Komisji – Prorektor ds. studenckich i dydaktyki dr hab. Urszula Kosior-Korzecka prof. uczelni 

Koordynator Biura Stypendiów Studenckich – mgr inż. Katarzyna Oleszek

Członkowie:

 1. Joanna Banaś – Kopeć – studentka z Wydziału Agrobioinżynierii,
 2. Karina Skrzypoń – student z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej,
 3. Kamila Stokłosińska – studentka z Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki,
 4. Paulina Sawicka – studentka z Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu,
 5. Kamil Stolat – student z Wydziału Inżynierii Produkcji,
 6. Artur Niedzielski – student z Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii,
 7. Aleksandra Kurzajewska – student z Wydziału Biologii Środowiskowej.

Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów Uczelni:

Przewodniczący: dr hab. Karolina Wójciak, prof. uczelni
Przedstawiciele nauczycieli akademickich:

1) z Wydziału Agrobioinżynierii – dr hab. Beata Król, prof. uczelni
2) z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej – dr hab. Marek Bieńko
3) z Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki – dr hab. Krzysztof Olszewski, prof. uczelni
4) z Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu – dr hab. Edyta Górska-Drabik, prof. uczelni
5) z Wydziału Inżynierii Produkcji – prof. dr hab. inż. Rafał Nadulski
6) z Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii – dr Anna Stój
7) z Wydziału Biologii Środowiskowej – dr hab. Monika Tarkowska-Kukuryk, prof. uczelni

Przedstawiciele doktorantów:

1) z Wydziału Agrobioinżynierii – mgr inż. Karolina Różaniecka
2) z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej – lek. wet. Artur Ciszewski
3) z Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki – mgr inż. Wiktoria Janicka
4) z Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu – mgr inż. Weronika Kursa
5) z Wydziału Inżynierii Produkcji – mgr inż. Katarzyna Połeć
6) z Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii – mgr inż. Klaudia Kowalik
7) z Wydziału Biologii Środowiskowej – mgr inż. Julia Wójcik-Madej.

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów Uczelni:

Przewodniczący: dr hab. Magdalena Polak-Berecka, prof. uczelni
Przedstawiciele nauczycieli akademickich:

1) z Wydziału Agrobioinżynierii – dr hab. Beata Kołodziej, prof. uczelni
2) z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej – dr hab. Anna Śmiech, prof. uczelni
3) z Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki – dr hab. Piotr Skałecki, prof. uczelni
4) z Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu – dr hab. Paweł Szot
5) z Wydziału Inżynierii Produkcji – dr hab. inż. Mariusz Szymanek
6) z Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii – dr Małgorzata Kostecka
7) z Wydziału Biologii Środowiskowej – dr hab. Robert Stryjecki

Przedstawiciele doktorantów:

1) z Wydziału Agrobioinżynierii – mgr inż. Wojciech Biszczak
2) z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej – lek. wet. Jowita Zwolska
3) z Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki – mgr inż. Kamila Janicka
4) z Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu – mgr inż. Sebastian Balant
5) z Wydziału Inżynierii Produkcji – mgr inż. Kostiantyn Vasiukov
6) z Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii – mgr inż. Katarzyna Matyszczuk
7) z Wydziału Biologii Środowiskowej – mgr inż. Maciej Bryś.

Odwoławcza Komisja Stypendialna dla Doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie na rok akademicki 2021/2022

Przewodniczący Komisji – Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki dr hab. Urszula Kosior-Korzecka prof. uczelni

Koordynator Biura Stypendiów Studenckich – mgr inż. Katarzyna Oleszek

Członkowie:

 1. mgr inż. Magdalena Kusiak – doktorantka z Wydziału Agrobioinżynierii,
 2. lek. wet. Małgorzata Manastyrska-Stolarczyk – doktorantka z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, c) mgr inż. Piotr Dziechciarz – doktorant z Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki,
 3. mgr inż. Sylwia Szefler – doktorantka z Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu,
 4. mgr inż. Karol Kupryaniuk – doktorant z Wydziału Inżynierii Produkcji
 5. mgr inż. Justyna Bochnak- Niedźwiecka – doktorantka z Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii.