Komisje

działające w Uniwersytecie PRzyrodniczym w Lublinie

Uczelniana Komisja ds. Dydaktyki i Zarządzania Jakością Kształcenia została powołana ZARZĄDZENIEM NR 98 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 24września 2020 r.w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Dydaktyki i Zarządzenia Jakością Kształcenia na kadencję 2020-2024

Przewodniczący:  dr hab. Paweł Glibowski, prof. uczelni

Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia:

Przewodniczący: dr hab. Paweł Glibowski, prof. uczelni

Członkowie:

Wydział Agrobioinżynierii – dr hab. Sylwia Andruszczak, prof. uczelni
Wydział Medycyny Weterynaryjnej – prof. dr hab. Marta Kankofer
Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki – prof. dr hab. Bożena Nowakowicz-Dębek
Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu – dr hab. Katarzyna Dzida, prof. uczelni
Wydział Inżynierii Produkcji – dr hab. inż. Andrzej Mazur, prof. uczelni
Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii – dr hab. Magdalena Polak-Berecka, prof. uczelni
Wydział Biologii Środowiskowej – prof. dr hab. Bożena Denisow
dyrektor Centrum Dydaktyki i Spraw Studenckich – mgr inż. Anna Woźniak
koordynator Biura Kształcenia Praktycznego i Rozwoju Kompetencji – dr Renata Reszka-Dyrka
przedstawiciel studentów

Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia:

Przewodniczący: prof. dr hab. Bożena Nowakowicz-Dębek

Członkowie:

Wydział Agrobioinżynierii – dr hab. Justyna Bohacz, prof. uczelni
Wydział Medycyny Weterynaryjnej – prof. dr hab. Roman Dąbrowski
Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki – dr hab. Anna Winiarska-Mieczan, prof. uczelni
Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu – dr hab. Wojciech Durlak
Wydział Inżynierii Produkcji – dr hab. inż. Alina Kowalczyk-Juśko, prof. uczelni
Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii –dr hab. Anna Krzepiłko, prof. uczelni
Wydział Biologii Środowiskowej – dr hab. Agata Konarska, prof. uczelni
kierownik SPNJO – mgr Joanna Rączkiewicz-Gołacka
przedstawiciel Biura Kształcenia Praktycznego i Rozwoju Kompetencji
przedstawiciel studentów
przedstawiciel doktorantów

Członkowie:

mgr Monika Osypiuk
mgr inż. Olga Michalska
mgr Iwona Szymczyk
dr inż. Adam Węgrzyn

Komisja powołana na okres 1.06.2018 r. – 31.05.2021 r.

Członkowie:

Anna Baran
mgr inż. Zofia Krajewska
dr Waldemar Lebiedowicz
dr Janusz Tarkowski

Uczelniana Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli Akademickich została powołana na podstawie Uchwały nr 99/2019-2020 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 25 września 2020 r.w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich na kadencję 2020-2024

Uczelniana Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli Akademickich na kadencję 2020-2024

 

Przewodniczący Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich: prof. dr. hab. Krzysztof Tomczuk.

Zastępca przewodniczącego Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich: dr hab. Grażyna Zawiślak.

Członkowie:

a) z Wydziału Agrobioinżynierii: dr hab. Sylwia Okoń, prof. uczelni
b) z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej: prof. dr hab. Krzysztof Tomczuk
c) z Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki: dr hab. Iwona Rozempolska-Rucińska, prof. uczelni
d) z Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu: dr hab. Grażyna Zawiślak
e) z Wydziału Inżynierii Produkcji: prof. dr hab. inż. Paweł Sobczak
f) z Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii: dr hab. Urszula Złotek, prof. uczelni
g) z Wydziału Biologii Środowiskowej: dr hab. Barbara Sowińska-Świerkosz, prof. uczelni
h) przedstawiciele studentów: Justyna Dąbrowska
i) przedstawiciel doktorantów: mgr inż. Kamil Drabik.