Komisje

działające w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie

Uczelniana Komisja Etyczna do Spraw Badań Naukowych z Udziałem Ludzi
Zobacz
 • Komisja Oceniająca Uczelni

  Komisja Oceniającą Uczelni:

  Przewodniczący:
  Prorektor ds. kadr — prof. dr hab. Andrzej Marczuk

  Członkowie:
  prof. dr hab. Aleksandra Badora
  dr hab. Mariola Bochniarz, prof. uczelni
  prof. dr hab. Mariusz Florek
  dr hab. Barbara Skwaryło-Bednarz, prof. uczelni
  dr hab. inż. Renata Różyło, prof. uczelni
  dr hab. inż. Dariusz Kowalczyk, prof. uczelni
  dr hab. Małgorzata Adamczuk, prof. uczelni.

 • Odwoławcza Komisja Oceniająca Uczelni

  Odwoławcza Komisja Oceniająca Uczelni:

  Przewodniczący:
  Rektor — prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk

  Członkowie:
  dr hab. Beata Król, prof. uczelni
  dr hab. Dagmara Stępień-Pyśniak, prof. uczelni
  prof. dr hab. Anna Czech
  dr hab. Katarzyna Kmieć
  dr hab. inż. Grzegorz Zając, prof. uczelni
  dr hab. Tadeusz Paszko, prof. uczelni
  prof. dr hab. Barbara Pawlik-Skowrońska

 • Uczelniana Komisja ds. Dydaktyki i Zarządzania Jakością Kształcenia

  Uczelniana Komisja ds. Dydaktyki i Zarządzania Jakością Kształcenia została powołana ZARZĄDZENIEM NR 98 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 24września 2020 r.w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Dydaktyki i Zarządzenia Jakością Kształcenia na kadencję 2020-2024

  Przewodniczący:  dr hab. Paweł Glibowski, prof. uczelni

  Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia:

  Przewodniczący: dr hab. Paweł Glibowski, prof. uczelni

  Członkowie:

  Wydział Agrobioinżynierii – dr hab. Sylwia Andruszczak, prof. uczelni
  Wydział Medycyny Weterynaryjnej – prof. dr hab. Marta Kankofer
  Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki – prof. dr hab. Bożena Nowakowicz-Dębek
  Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu – dr hab. Katarzyna Golan, prof. uczelni
  Wydział Inżynierii Produkcji – dr hab. inż. Andrzej Mazur, prof. uczelni
  Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii –dr hab. Karolina Wójciak, prof. uczelni.
  Wydział Biologii Środowiskowej – prof. dr hab. Bożena Denisow

  dyrektor Centrum Dydaktyki i Spraw Studenckich – mgr inż. Anna Woźniak
  koordynator Biura Kształcenia Praktycznego i Rozwoju Kompetencji – dr Renata Reszka-Dyrka
  przedstawiciel studentów

  Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia:

  Przewodniczący: prof. dr hab. Bożena Nowakowicz-Dębek

  Członkowie:

  Wydział Agrobioinżynierii – dr hab. Justyna Bohacz, prof. uczelni
  Wydział Medycyny Weterynaryjnej – prof. dr hab. Roman Dąbrowski
  Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki – dr hab. Anna Winiarska-Mieczan, prof. uczelni
  Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu – dr hab. Wojciech Durlak
  Wydział Inżynierii Produkcji – dr hab. inż. Alina Kowalczyk-Juśko, prof. uczelni
  Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii –dr hab. Anna Krzepiłko, prof. uczelni
  Wydział Biologii Środowiskowej – dr hab. Agata Konarska, prof. uczelni
  kierownik SPNJO – mgr Joanna Rączkiewicz-Gołacka
  przedstawiciel Biura Kształcenia Praktycznego i Rozwoju Kompetencji
  przedstawiciel studentów
  przedstawiciel doktorantów

 • Uczelniana Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli Akademickich

  Uczelniana Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli Akademickich została powołana na podstawie Uchwały nr 99/2019-2020 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 25 września 2020 r.w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich na kadencję 2020-2024

  Uczelniana Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli Akademickich na kadencję 2020-2024

  Przewodniczący Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich: prof. dr hab. Krzysztof Tomczuk.

  Zastępca przewodniczącego Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich: dr hab. Grażyna Zawiślak.

  Członkowie:

  a) z Wydziału Agrobioinżynierii: dr hab. Sylwia Okoń, prof. uczelni
  b) z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej: prof. dr hab. Krzysztof Tomczuk
  c) z Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki: dr hab. Iwona Rozempolska-Rucińska, prof. uczelni
  d) z Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu: dr hab. Grażyna Zawiślak
  e) z Wydziału Inżynierii Produkcji: prof. dr hab. inż. Paweł Sobczak
  f) z Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii: dr hab. Urszula Złotek, prof. uczelni
  g) z Wydziału Biologii Środowiskowej: dr hab. Barbara Sowińska-Świerkosz, prof. uczelni
  h) przedstawiciele studentów: Weronika Huszcz
  i) przedstawiciel doktorantów: mgr inż. Joanna Stasiak

 • Komisja ds. nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą w dyscyplinie weterynaria

  Przewodniczący: prof. dr hab. Krzysztof Szkucik

  Członkowie:

  1. prof. dr hab. Izabela Polkowska
  2. prof. dr hab. Zbigniew Grądzki
  3. prof. dr hab. Łukasz Adaszek
  4. dr hab. Roman Dąbrowski, prof. uczelni
  5. dr hab. Piotr Listos, prof. uczelni
  6. dr hab. Łukasz Kurek
 • Komisja ds. nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą w dyscyplinie technologia żywności i żywienia

  Przewodnicząca: prof. dr hab. Joanna Stadnik

  Członkowie:

  1. prof. dr hab. Urszula Pankiewicz
  2. prof. dr hab. Stanisław Mleko
  3. dr hab. Aldona Sobota, prof. uczelni
  4. prof. dr hab. Dominik Szwajgier
  5. dr hab. Dariusz Kowalczyk, prof. uczelni
  6. dr hab. Monika Kordowska-Wiater, prof. uczelni.
 • Komisja ds. nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą w dyscyplinie zootechnika i rybactwo – kierunek studiów bezpieczeństwo i higiena pracy

  Przewodnicząca: prof. dr hab. Anna Chmielowiec-Korzeniowska

  Członkowie:

  1. prof. dr hab. Bożena Nowakowicz-Dębek
  2. dr inż. Piotr Maksym
  3.  mgr inż. Katarzyna Karpińska
 • Międzyzwiązkowa Komisja Socjalna

  Członkowie:

  mgr Monika Osypiuk
  mgr inż. Olga Michalska
  mgr Iwona Szymczyk
  dr inż. Adam Węgrzyn

 • Komisja Kwalifikacyjna ds. Socjalnych Emerytów i Rencistów

  Komisja powołana na okres 1.06.2018 r. – 31.05.2021 r.

  Członkowie:

  Anna Baran
  mgr inż. Zofia Krajewska
  dr Waldemar Lebiedowicz
  dr Janusz Tarkowski

 • Komisja Inwentaryzacyjna

  Przewodnicząca: mgr inż. Dorota Piekutowska

  Członkowie:

  1. dr inż. Magdalena Hetman
  2. mgr Wojciech Olecki
  3. mgr Teresa Rusinek
  4. mgr inż. Wojciech Skiba

Studenci i Doktoranci

 • Komisja Stypendialna dla Studentów

  Pełnomocnik ds. świadczeń dla studentów – przewodnicząca komisji – dr hab. Halina Lipińska, prof. uczelni

  Wydziałowe Komisje Stypendialne dla Studentów na rok akademicki 2023/2024

  WYDZIAŁOWA KOMISJA STYPENDIALNA WYDZIAŁU AGROBIOINŻYNIERII

  1) prof. dr hab. Barbara Kołodziej
  2) Julia Petrzak
  3) Karol Ilczuk
  4) mgr Joanna Teter – pracownik Biura Stypendiów Studenckich

  WYDZIAŁOWA KOMISJA STYPENDIALNA WYDZIAŁU BIOLOGII ŚRODOWISKOWEJ

  1) prof. dr ab. Bożena Denisow
  2) Aleksandra Kurzajewska
  3) Mateusz Piejak
  4) mgr inż. Ewa Rypulak – pracownik Biura Stypendiów Studenckich

  WYDZIAŁOWA KOMISJA STYPENDIALNA WYDZIAŁU INŻYNIERII PRODUKCJI

  1) dr hab. Monika Stoma, prof. uczelni
  2) Mateusz Wójtowicz
  3) Adam Bajor
  4) mgr inż. Ewa Rypulak – pracownik Biura Stypendiów Studenckich

  WYDZIAŁOWA KOMISJA STYPENDIALNA WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ

  1) dr hab. Iwona Puzio, prof. uczelni
  2) Martyna Frątczak
  3) Krystian Zieliński
  4) mgr inż. Dorota Kowalska – pracownik Biura Stypendiów Studenckich

  WYDZIAŁOWA KOMISJA STYPENDIALNA WYDZIAŁU NAUK O ZWIERZĘTACH I BIOGOSPODARKI

  1) prof. dr hab. Andrzej Junkuszew
  2) Wiktoria Mendel
  3) Patrycja Rekiel
  4) mgr inż. Dorota Kowalska – pracownik Biura Stypendiów Studenckich

  WYDZIAŁOWA KOMISJA STYPENDIALNA WYDZIAŁU NAUK O ŻYWNOŚCI I BIOTECHNOLOGII

  1) prof. dr hab. Magdalena Polak-Berecka
  2) Olga Bociankiewicz
  3) Aleksandra Samuła
  4) mgr Joanna Teter – pracownik Biura Stypendiów Studenckich

  WYDZIAŁOWA KOMISJA STYPENDIALNA WYDZIAŁU OGRODNICTWA I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

  1) dr hab. Katarzyna Golan, prof. uczelni
  2) Weronika Kaszuba
  3) Maria Krawczyk
  4) mgr inż. Ewa Rypulak – pracownik Biura Stypendiów Studenckich.

 • Odwoławcza Komisja Stypendialna dla Studentów

  Odwoławcza Komisja Stypendialna dla Studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie na rok akademicki 2023/2024

  Przewodnicząca Komisji — Prorektor ds. studenckich i dydaktyki dr hab. Urszula Kosior-Korzecka prof. uczelni 

  Koordynator Biura Stypendiów Studenckich — mgr inż. Katarzyna Oleszek

  Członkowie:

  1. Bartłomiej Dziedzic – student z Wydziału Agrobioinżynierii
  2. Liwia Arbatowska – studentka z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
  3. Kamila Stokłosińska – studentka z Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
  4. Aleksandra Witek – studentka z Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
  5. Filip Dołgan – student z Wydziału Inżynierii Produkcji
  6. Michalina Kwiatkowska – studentka z Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii
  7. Weronika Huszcz – studentka z Wydziału Biologii Środowiskowej
 • Komisja Stypendialna dla Doktorantów

  Wydziałowa Komisja Stypendialna dla Doktorantów na rok akademicki 2022/2023:

  Przewodnicząca: prof. dr hab. Barbara Kołodziej
  Pracownik Biura Stypendiów Studenckich:  mgr Joanna Teter

  mgr inż. Michał Możejko
  mgr inż. Magdalena Stobiecka
  mgr inż. Aleksandra Grabiec

 • Odwoławcza Komisja Stypendialna dla Doktorantów

  Odwoławcza Komisja Stypendialna dla Doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie na rok akademicki 2022/2023

  Przewodnicząca Komisji — Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki dr hab. Urszula Kosior-Korzecka prof. uczelni

  Koordynator Biura Stypendiów Studenckich — mgr inż. Katarzyna Oleszek

  Członkowie:

  1. mgr inż. Magdalena Kusiak – doktorantka z Wydziału Agrobioinżynierii,
  2. lek. wet. Małgorzata Manastyrska-Stolarczyk – doktorantka z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej,
  3. mgr inż. Piotr Dziechciarz – doktorant z Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki,
  4. mgr inż. Sebastian Balant – doktorant z Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu,
  5. mgr inż. Sybilla Nazarewicz – doktorantka z Wydziału Inżynierii Produkcji
  6. mgr inż. Iwona Niedźwiedź – doktorantka z Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii
 • Komisja Dyscyplinarna dla Studentów

  Komisja Dyscyplinarna dla Studentów Uczelni:

  Przewodniczący: dr hab. Ewa Januś, prof. uczelni
  Przedstawiciele nauczycieli akademickich:
  1) z Wydziału Agrobioinżynierii – prof. dr hab. Hanna Klikocka
  2) z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej – dr hab. Anna Zacharko-Siembida
  3) z Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki – prof. dr hab. Hanna Bis-Wencel
  4) z Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu – dr hab. Elżbieta Mielniczuk, prof. uczelni
  5) z Wydziału Inżynierii Produkcji – dr hab. inż. Katarzyna Kozłowicz, prof. uczelni
  6) z Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii – dr Monika Michalak-Majewska
  7) z Wydziału Biologii Środowiskowej – dr hab. Adam Bownik, prof. uczelni.

  Przedstawiciele studentów:
  1) z Wydziału Agrobioinżynierii – Izabela Dziura
  2) z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej – Klaudia Brzęk
  3) z Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki – Kamila Stokłosińska
  4) z Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu – Aleksandra Chrapek
  5) z Wydziału Inżynierii Produkcji – Kamil Stolat
  6) z Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii – Katarzyna Kolasa
  7) z Wydziału Biologii Środowiskowej – Aleksandra Kurzajewska

 • Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Studentów

  Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Studentów Uczelni:

  Przewodniczący: prof. dr hab. Hanna Bis-Wencel
  Przedstawiciele nauczycieli akademickich:
  1) z Wydziału Agrobioinżynierii – dr hab. Marta Tomczyńska-Mleko, prof. uczelni
  2) z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej – prof. dr hab. Marcin Arciszewski
  3) z Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki – prof. dr hab. Andrzej Junkuszew
  4) z Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu – dr hab. Magdalena Kapłan
  5) z Wydziału Inżynierii Produkcji – dr Zdzisław Otachel
  6) z Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii – dr hab. Monika Kordowska-Wiater
  7) z Wydziału Biologii Środowiskowej – prof. dr hab. Bożena Gładyszewska.

  Przedstawiciele studentów:
  1) z Wydziału Agrobioinżynierii – Miłosz Pogorzelski
  2) Wydziału Medycyny Weterynaryjnej – Wiktoria Kocój
  3) Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki – Kamila Stokłosińska
  4) Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu – Maria Krawczyk
  5) z Wydziału Inżynierii Produkcji – Łukasz Trociuk
  6) z Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii – Olga Bociankiewicz
  7) z Wydziału Biologii Środowiskowej – Weronika Huszcz

 • Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów

  Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów Uczelni:

  Przewodniczący: dr hab. Karolina Wójciak, prof. uczelni
  Przedstawiciele nauczycieli akademickich:

  1) z Wydziału Agrobioinżynierii – dr hab. Beata Król, prof. uczelni
  2) z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej – dr hab. Marek Bieńko
  3) z Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki – dr hab. Krzysztof Olszewski, prof. uczelni
  4) z Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu – dr hab. Edyta Górska-Drabik, prof. uczelni
  5) z Wydziału Inżynierii Produkcji – prof. dr hab. inż. Rafał Nadulski
  6) z Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii – dr Anna Stój
  7) z Wydziału Biologii Środowiskowej – dr hab. Monika Tarkowska-Kukuryk, prof. uczelni

  Przedstawiciele doktorantów:

  1) z Wydziału Agrobioinżynierii – mgr inż. Karolina Różaniecka
  2) z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej – lek. wet. Artur Ciszewski

  3) z Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki – mgr inż. Wiktoria Janicka

  4) z Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu – mgr inż. Weronika Kursa

  5) z Wydziału Inżynierii Produkcji – mgr inż. Katarzyna Połeć

  6) z Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii – mgr inż. Kaja Kiesnowska

  7) z Wydziału Biologii Środowiskowej – mgr inż. Julia Wójcik-Madej

 • Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów

  Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów Uczelni:

  Przewodniczący: dr hab. Magdalena Polak-Berecka, prof. uczelni
  Przedstawiciele nauczycieli akademickich:

  1) z Wydziału Agrobioinżynierii – dr hab. Beata Kołodziej, prof. uczelni
  2) z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej – dr hab. Anna Śmiech, prof. uczelni
  3) z Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki – dr hab. Piotr Skałecki, prof. uczelni
  4) z Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu – dr hab. Paweł Szot
  5) z Wydziału Inżynierii Produkcji – dr hab. inż. Mariusz Szymanek
  6) z Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii – dr Małgorzata Kostecka
  7) z Wydziału Biologii Środowiskowej – dr hab. Robert Stryjecki

  Przedstawiciele doktorantów:

  1) z Wydziału Agrobioinżynierii – mgr Mikołaj Feculak
  2) z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej – lek. wet. Maria Pisarek
  3) z Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki – mgr inż. Kamila Janicka
  4) z Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu – mgr inż. Kamil Buczyński
  5) z Wydziału Inżynierii Produkcji – mgr inż. Kostiantyn Vasiukov
  6) z Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii – mgr inż. Katarzyna Matyszczuk
  7) z Wydziału Biologii Środowiskowej – mgr inż. Maciej Bryś