Patronaty honorowe w 2022 roku

Wydarzenia objęte Patronatem Honorowym przez Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Honorowy Komitet Akcji Charytatywnej Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 2022

Udział Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie we współorganizacji IV edycji międzynarodowej konferencji online, poświęconej treningowi zwierząt Animal Training Methods, w dniu 20 listopada 2022 r.

Patronat Honorowy Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej “Naturalne surowce lecznicze i kosmetyczne”, organizowanej w dniach 15-16 listopada 2022 r. w Lublinie.

Komitet Honorowy Obchodów Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada w Województwie Lubelskim.

Patronat Honorowy VIII Konferencji Naukowo-Technicznej “Nowe kierunki badań w inżynierii środowiska, energetyce i geodezji”, organizowanej w dniach 21-23 września 2022 r. w Urszulinie.

Patronat Honorowy Konferencji Nauka o Zbożach – osiągnięcia i perspektywy, organizowanej w dniach 22-23 września 2022 r.

Patronat Honorowy II Międzynarodowej Konferencji Naukowej “Gospodarowanie przestrzenią a zasoby przyrodnicze”, organizowanej w dniach 9 -10 czerwca 2022 r. w Kazimierzu Dolnym.

Patronat Honorowy Konferencji “Praktyczne aspekty rozwoju infrastruktury wodno-ściekowej i energetycznej”, organizowanej w dniach 9 -11 czerwca 2022 r. dla przedstawicieli jednostek samorządowych.

Patronat Honorowy Wydarzenia “Wiosenna Akademia Zarządzania w Turystyce”, organizowanego przez Katedrę Turystyki i Rekreacji w formie on-line, w terminie marzec-czerwiec 2022 r.

Patronat Honorowy XVII Akademickich Mistrzostw Województwa Lubelskiego w Skokach Przez Przeszkody oraz Zawodów Regionalnych i Towarzyskich w Skokach przez Przeszkody, organizowanych w dniach 14-15 maja 2022 r. w Lublinie.

Patronat Honorowy III Międzynarodowego Sympozjum Studenckich Kół Naukowych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, organizowanego pod hasłem “Środowisko-Roślina-Zwierzę-Produkt” w dniu 21 kwietnia 2022 r., w formie on-line.

Patronat Honorowy The 1st International Conference of Doctoral Students at the University of Life Sciences in Lublin: Environment-Plant-Animal-Product (ICDSUPL), organizowanej w dniu 26 kwietnia 2022 r.,  w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie (forma hybrydowa).

Patronat Honorowy nad Światowym Dniem Wody pod hasłem “Wody podziemne – czynienie niewidocznego widocznym” dnia 22 marca 2022 r.

Patronat Honorowy Międzynarodowego Konkursu Fotograficzno-Ekologicznego “Różnorodność biologiczna i ochrona ekosystemów wodnych”, organizowanego w dniach od 28 lutego 2022 r. do 22 maja 2022 r.