Tytuł Doktora Honoris Causa

1964 – prof. dr Laura Kaufman, Wyższa Szkoła Rolnicza w Lublinie
1966 – prof. dr hab. Stefan Lewicki, Wyższa Szkoła Rolnicza w Lublinie
1969 – prof. dr hab. Bohdan Dobrzański, sen., Wyższa Szkoła Rolnicza w Lublinie
1974 – prof. dr Emil Chroboczek, Instytut Warzywnictwa w Skierniewicach
1974 –  prof. dr Czesław Marian Bieżanko, Uniwersytet w Pelotas (Brazylia) 
1979 – prof. dr hab. Ryszard Manteuffel, SGGW w Warszawie
1979 – prof. dr Iwan Jefimowicz Mozgow, Moskiewska Weterynaryjna Akademia
1979 – prof. dr hab. Kazimierz Szczudłowski, Akademia Rolnicza we Wrocławiu
1984 – prof. dr hab. Gabriel Brzęk, Akademia Rolnicza w Lublinie
1984 – prof. dr hab. Jerzy Korohoda, Akademia Rolnicza w Lublinie
1985 – prof. dr Jaroslav Vrtiak, Wyższa Szkoła Weterynaryjna w Koszycach
1987 – prof. dr Adam Domański, Akademia Rolnicza w Lublinie
1987 – prof. dr Marcel F. de Boodt, Uniwersytet w Gandawie (Belgia)
1989 – prof. dr hab. Grzegorz Staśkiewicz, Akademia Rolnicza w Lublinie
1989 –  prof. dr Stefan Stępkowski, Akademia Rolnicza w Lublinie
1989 –  prof. dr Stanisław Bujak, Akademia Rolnicza w Lublinie
1989 – prof. dr hab. Paweł Gamcik, Wyższa Szkoła Weterynaryjna w Koszycach
1990 – prof. dr hab. Teresa Hulewicz, Akademia Rolnicza w Lublinie
1990 – prof. dr hab. Henryk Jasiorowski, dyrektor Wydziału Produkcji Zwierzęcej i Weterynaryjnej FAO
1990 – prof. dr hab. Janusz Haman, członek rzeczywisty PAN
1990 – prof. Walter K. Bilański, Uniwersytet w Guelph (Kanada) 
1991 – prof. dr hab. Ewald Sasimowski, Akademia Rolnicza w Lublinie     
1992 – prof. dr hab. Józef Dzieżyc, Akademia Rolnicza we Wrocławiu
1992 – prof. dr Luigi Pozzi, Uniwersytet w Turynie (Włochy)
1993 – prof. dr Wienfred Erich Hubert Blum, Uniwersytet w Wiedniu
1993 – prof. dr hab. Maria Joanna Radomska, SGGW w Warszawie
1994 – prof. dr Michel Lapras, Państwowa Szkoła Weterynaryjna w Lyonie
1994 – prof. dr hab. Marian Truszczyński, Instytut Weterynarii w Puławach
1995 – prof. dr Gerhard Bünemann, Uniwersytet w Hanowerze
1995 – prof. dr Fritz Lenz, Uniwersytet w Bonn
1995 – prof. dr hab. Stanisław Nawrocki, Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach
1996 – prof. dr James K. Miller, Uniwersytet w Tennessee (USA)
1997 – prof. dr Dirk Jan van Zuilichem, Uniwersytet Rolniczy w Wageningen (Holandia)
1998 – prof. dr Tadeusz Wolski, członek korespondent PAN
1999 – prof. dr hab. Edmund Prost, Akademia Rolnicza w Lublinie
1999 – prof. dr Walter Spiess, Federalne Centrum Żywności i Wyżywienia w Karlsruhe
1999 – prof. dr Dušan Magic, Uniwersytet Weterynaryjny w Koszycach
2000 – prof. dr hab. Zygmunt Reklewski, Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt w Jastrzębcu
2000 – prof. dr hab. Rudolf Michałek, Akademia Rolnicza w Krakowie
2000 – prof. dr hab. Teofil Mazur, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
2000 – prof. dr hab. Henryk Skąpski, SGGW w Warszawie
2002 – prof. dr Józef Rola, Zakład Ekologii i Zwalczania Chwastów IUNG we Wrocławiu
2003 – prof. dr hab. Władysław Zalewski, Akademia Rolnicza w Lublinie
2003 – prof. dr hab. Franciszek Pawłowski, Akademia Rolnicza w Lublinie
2004 – prof. dr hab. Zygmunt Pejsak, Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach
2004 – abp prof. dr hab. Józef Życiński, Metropolita Lubelski
2006 – prof. dr hab. Dorota Jamroz, Akademia Rolnicza we Wrocławiu
2008 – prof. dr Dmytro Melnyczuk, Narodowy Uniwersytet Rolniczy w Kijowie
2008 – prof. dr hab. Tadeusz Szulc, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
2008 – prof. dr hab. Stanisław Wajda, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
2009 – prof. dr hab. Stanisław Wołoszyn, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
2009 – prof. dr hab. Mieczysław Adamowicz, SGGW w Warszawie
2010 – prof. dr hab. Andrzej Libik, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
2011 – prof. dr hab. Jan Marian Gliński, Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie
2013 – prof. dr hab. Marian Budzyński, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
2014 – ks. prof. dr hab. Michał Heller, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
2016 – prof. dr hab. Andrzej Mocek, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
2017 – prof. dr hab. Jan Jankowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
2018 – prof. dr hab. Bernd Hoffmann, Uniwersytet im. Justusa Liebiga w Gissen
2019 – prof. dr hab. Andreas Börner, Instytut Leibniza Genetyki i Badań Roślin Uprawnych (Niemcy)
2020 – abp prof. dr hab. Stanisław Budzik, Metropolita Lubelski
2020 – prof. dr hab. Zdzisław Targoński, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
2020 – prof. dr nauk Wołodymyr Stybel, Lwowski Uniwersytet Narodowy Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii im. S. Grzyckiego
2021 – prof. dr hab. Marian Wesołowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
2022 – prof. dr hab. Andrzej Kotecki, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
2022 – prof. dr hab. Lucjan Pawłowski, Politechnika Lubelska
2023 – prof. dr hab. inż. Jan Pawełek, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
2023 – prof. dr hab. Marek Świtoński, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
2024 – prof. dr hab. Viktor Korzun, Firma KWS SAAT SE & Co. KGaA, Einbeck (Niemcy)

1949 – prof. dr Józef Parnas – w Wyższej Szkole Weterynaryjnej w Brnie

1961 – prof. dr hab. Roman Prawocheński – w Wyższej Szkole Rolniczej w Krakowie

1962 – prof. dr hab. Stanisław Bac – w Wyższej Szkole Rolniczej we Wrocławiu

1965 – prof. dr hab. Jan Tomaszewski – w Wyższej Szkole Rolniczej w Olsztynie

1969 – prof. dr hab. Kazimierz Boratyński – w Wyższej Szkole Rolniczej w Poznaniu

1978 – prof. dr hab. Janusz Welento – na Uniwersytecie Rolniczym w Debreczynie

1979 – prof. dr hab. Jerzy Korohoda – w Akademii Rolniczej w Poznaniu

1980 – prof. dr hab. Bohdan Dobrzański, sen – na UMCS w Lublinie

1984 – prof. dr hab. Janina Blauth-Opieńsk– w Akademii Medycznej w Lublinie

1986 – prof. dr hab. Bohdan Dobrzański, sen. – w Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie

1988 – prof. dr Stanisław Bujak – w Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie

1989 – prof. dr Stanisław Bujak w Akademii Rolniczej w Poznaniu

1989 – prof. dr hab. Stanisław Wołoszyn – w Wyższej Szkole Weterynaryjnej w Koszycach

1990 – prof. dr hab. Edmund Prost – na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie

1990 – prof. dr hab. Janusz Haman – w Akademii Rolniczej w Krakowie

1991 – prof. dr Stanisław Nawrocki – w Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie

1994 – prof. dr hab. Janusz Haman – w Akademii Rolniczej we Wrocławiu

1994 – prof. dr hab. Leszek Malicki – w Akademii Rolniczej w Szczecinie

1995 – prof. dr hab. Gabriel Brzęk – w Akademii Medycznej w Lublinie

2002 – prof. dr hab. Saturnin Zawadzki – w Akademii Rolniczej w Krakowie

2004 – prof. dr hab. Stanisław Z. Łabuda – w Białoruskiej Państwowej Akademii Rolniczej

2006 – prof. dr hab. Czesława Lipecka – w Akademii Rolniczej we Wrocławiu

2006 – prof. dr hab. Józef Grochowicz – w Politechnice Koszalińskiej

2007 – prof. dr hab. Zdzisław Targoński – w Narodowym Uniwersytecie Rolniczym Ukrainy

2007 – prof. dr hab. Janusz Haman – w Akademii Rolniczej w Szczecinie

2008 – prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk – w Akademii Podlaskiej w Siedlcach

2010 – prof. dr hab. Eugeniusz Krasowski – na Lwowskim Narodowym Uniwersytecie Rolniczym w Dublanach

2011 – prof. dr hab. Eugeniusz Krasowski  – na Wschodnioukraińskim Narodowym Uniwersytecie w Ługańsku

2011 – prof. dr hab. Janusz Lipecki – w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

2012 – prof. dr hab. Wojciech Tanaś – w Narodowej Akademii Nauk Republiki Białoruś (Naukowo-Badawcze Centrum Mech. Rolnictwa w Mińsku)

2013 – prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk – w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

2013 – prof. dr hab. Marian Wesołowski – w Uniwersytecie Leśno-Technicznym we Lwowie

2015 –  prof. dr hab. Zdzisław Targoński – w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu

2016 –  prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk – w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

2017 – prof. dr hab. Stanisław Winiarczyk – we Lwowskim Narodowym Uniwersytecie Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii im. S. Grzyckiego – Ukraina

2020 – prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk – w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie

2022 – prof. dr hab. Tomasz M. Gruszecki – w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu

2023 – prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk – w Gruzińskim Uniwersytecie Technicznym w Tbilisi 

2023 – prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk – we Lwowskim Narodowym Uniwersytecie Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii im. S. Grzyckiego – Ukraina