Uniwersytet

1964 – prof. dr Laura Kaufman, Wyższa Szkoła Rolnicza w Lublinie

1966 – prof. dr hab. Stefan Lewicki, Wyższa Szkoła Rolnicza w Lublinie

1969 – prof. dr hab. Bohdan Dobrzański, sen., Wyższa Szkoła Rolnicza w Lublinie

 

1974 – prof. dr Emil Chroboczek, Instytut Warzywnictwa w Skierniewicach

1974 –  prof. dr Czesław Marian Bieżanko, Uniwersytet w Pelotas (Brazylia) 

1979 – prof. dr hab. Ryszard Manteuffel, SGGW w Warszawie

1979 – prof. dr Iwan Jefimowicz Mozgow, Moskiewska Weterynaryjna Akademia

1979 – prof. dr hab. Kazimierz Szczudłowski, Akademia Rolnicza we Wrocławiu

 

1984 – prof. dr hab. Gabriel Brzęk, Akademia Rolnicza w Lublinie

1984 – prof. dr hab. Jerzy Korohoda, Akademia Rolnicza w Lublinie

1985 – prof. dr Jaroslav Vrtiak, Wyższa Szkoła Weterynaryjna w Koszycach

1987 – prof. dr Adam Domański, Akademia Rolnicza w Lublinie

1987 – prof. dr Marcel F. de Boodt, Uniwersytet w Gandawie (Belgia)

1989 – prof. dr hab. Grzegorz Staśkiewicz, Akademia Rolnicza w Lublinie

1989 –  prof. dr Stefan Stępkowski, Akademia Rolnicza w Lublinie

1989 –  prof. dr Stanisław Bujak, Akademia Rolnicza w Lublinie

1989 – prof. dr hab. Paweł Gamcik, Wyższa Szkoła Weterynaryjna w Koszycach

 

1990 – prof. dr hab. Teresa Hulewicz, Akademia Rolnicza w Lublinie

1990 – prof. dr hab. Henryk Jasiorowski, dyrektor Wydziału Produkcji Zwierzęcej i Weterynaryjnej FAO

1990 – prof. dr hab. Janusz Haman, członek rzeczywisty PAN

1990 – prof. Walter K. Bilański, Uniwersytet w Guelph (Kanada) 

1991 – prof. dr hab. Ewald Sasimowski, Akademia Rolnicza w Lublinie     

1992 – prof. dr hab. Józef Dzieżyc, Akademia Rolnicza we Wrocławiu

1992 – prof. dr Luigi Pozzi, Uniwersytet w Turynie (Włochy)

1993 – prof. dr Wienfred Erich Hubert Blum, Uniwersytet w Wiedniu

1993 – prof. dr hab. Maria Joanna Radomska, SGGW w Warszawie

1994 – prof. dr Michel Lapras, Państwowa Szkoła Weterynaryjna w Lyonie

1994 – prof. dr hab. Marian Truszczyński, Instytut Weterynarii w Puławach

1995 – prof. dr Gerhard Bünemann, Uniwersytet w Hanowerze

1995 – prof. dr Fritz Lenz, Uniwersytet w Bonn

1995 – prof. dr hab. Stanisław Nawrocki, Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach

1996 – prof. dr James K. Miller, Uniwersytet w Tennessee (USA)

1997 – prof. dr Dirk Jan van Zuilichem, Uniwersytet Rolniczy w Wageningen (Holandia)

1998 – prof. dr Tadeusz Wolski, członek korespondent PAN

1999 – prof. dr hab. Edmund Prost, Akademia Rolnicza w Lublinie

1999 – prof. dr Walter Spiess, Federalne Centrum Żywności i Wyżywienia w Karlsruhe

1999 – prof. dr Dušan Magic z Uniwersytetu Weterynaryjnego w Koszycach

 

2000 – prof. dr hab. Zygmunt Reklewski, Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt w Jastrzębcu

2000 – prof. dr hab. Rudolf Michałek, Akademia Rolnicza w Krakowie

2000 – prof. dr hab. Teofil Mazur, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

2000 – prof. dr hab. Henryk Skąpski, SGGW w Warszawie

2002 – prof. dr Józef Rola, Zakład Ekologii i Zwalczania Chwastów IUNG we Wrocławiu

2003 – prof. dr hab. Władysław Zalewski, Akademia Rolnicza w Lublinie

2003 – prof. dr hab. Franciszek Pawłowski, Akademia Rolnicza w Lublinie

2004 – prof. dr hab. Zygmunt Pejsak, Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach

2004 – abp prof. dr hab. Józef Życiński, Metropolita Lubelski

2006 – prof. dr hab. Dorota Jamroz, Akademia Rolnicza we Wrocławiu

2008 – prof. dr Dmytro Melnyczuk, Narodowy Uniwersytet Rolniczy w Kijowie

2008 – prof. dr hab. Tadeusz Szulc, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

2008 – prof. dr hab. Stanisław Wajda, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

2009 – prof. dr hab. Stanislaw Wołoszyn, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

2009 – prof. dr hab. Mieczysław Adamowicz, SGGW w Warszawie

2010 – prof. dr hab. Andrzej Libik, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

 

2011 – prof. dr hab. Jan Marian Gliński, Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie

2013 – prof. dr hab. Marian Budzyński, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

2014 – ks. prof. dr hab. Michał Heller, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

2016 – prof. dr hab. Andrzej Mocek, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

2017 – prof. dr hab. Jan Jankowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

2018 – prof. dr hab. Bernd Hoffmann, Uniwersytet im. Justusa Liebiga w Gissen

2019 – prof. dr hab. Andreas Börner, Instytut Leibniza Genetyki i Badań Roślin Uprawnych (Niemcy)

2020 – abp prof. dr hab. Stanisław Budzik, Metropolita Lubelski

2020 – prof. dr hab. Zdzisław Targoński, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

2020 – prof. dr nauk Wołodymyr Stybel, Lwowski Uniwersytet Narodowy Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii im. S. Grzyckiego

1949 – prof. dr Józef Parnas – w Wyższej Szkole Weterynaryjnej w Brnie

1961 – prof. dr hab. Roman Prawocheński – w Wyższej Szkole Rolniczej w Krakowie

1962 – prof. dr hab. Stanisław Bac – w Wyższej Szkole Rolniczej we Wrocławiu

1965 – prof. dr hab. Jan Tomaszewski – w Wyższej Szkole Rolniczej w Olsztynie

1969 – prof. dr hab. Kazimierz Boratyński – w Wyższej Szkole Rolniczej w Poznaniu

1978 – prof. dr hab. Janusz Welento – na Uniwersytecie Rolniczym w Debreczynie

1979 – prof. dr hab. Jerzy Korohoda – w Akademii Rolniczej w Poznaniu

1980 – prof. dr hab. Bohdan Dobrzański, sen – na UMCS w Lublinie

1984 – prof. dr hab. Janina Blauth-Opieńsk– w Akademii Medycznej w Lublinie

1986 – prof. dr hab. Bohdan Dobrzański, sen. – w Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie

1988 – prof. dr Stanisław Bujak – w Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie

1989 – prof. dr Stanisław Bujak w Akademii Rolniczej w Poznaniu

1989 – prof. dr hab. Stanisław Wołoszyn – w Wyższej Szkole Weterynaryjnej w Koszycach

1990 – prof. dr hab. Edmund Prost – na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie

1990 – prof. dr hab. Janusz Haman – w Akademii Rolniczej w Krakowie

1991 – prof. dr Stanisław Nawrocki – w Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie

1994 – prof. dr hab. Janusz Haman – w Akademii Rolniczej we Wrocławiu

1994 – prof. dr hab. Leszek Malicki – w Akademii Rolniczej w Szczecinie

1995 – prof. dr hab. Gabriel Brzęk – w Akademii Medycznej w Lublinie

2002 – prof. dr hab. Saturnin Zawadzki – w Akademii Rolniczej w Krakowie

2004 – prof. dr hab. Stanisław Z. Łabuda – w Białoruskiej Państwowej Akademii Rolniczej

2006 – prof. dr hab. Czesława Lipecka – w Akademii Rolniczej we Wrocławiu

2006 – prof. dr hab. Józef Grochowicz – w Politechnice Koszalińskiej

2007 – prof. dr hab. Zdzisław Targoński – w Narodowym Uniwersytecie Rolniczym Ukrainy

2007 – prof. dr hab. Janusz Haman – w Akademii Rolniczej w Szczecinie

2008 – prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk – w Akademii Podlaskiej w Siedlcach

2010 – prof. dr hab. Eugeniusz Krasowski – na Lwowskim Narodowym Uniwersytecie Rolniczym w Dublanach

2011 – prof. dr hab. Eugeniusz Krasowski  – na Wschodnioukraińskim Narodowym Uniwersytecie w Ługańsku

2011 – prof. dr hab. Janusz Lipecki – w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

2012 – prof. dr hab. Wojciech Tanaś – w Narodowej Akademii Nauk Republiki Białoruś (Naukowo-Badawcze Centrum Mech. Rolnictwa w Mińsku)

2013 – prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk – w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

2013 – prof. dr hab. Marian Wesołowski – w Uniwersytecie Leśno-Technicznym we Lwowie

2015 –  prof. dr hab. Zdzisław Targoński – w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu

2016 –  prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk – w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

2017 – prof. dr hab. Stanisław Winiarczyk – we Lwowskim Narodowym Uniwersytecie Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii im. S. Grzyckiego

2020 – prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk – w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie