Szczegółowy rozkład zajęć realizowanych w formie tradycyjnej

 

Szanowni Państwo Nauczyciele Akademiccy oraz Studenci Wydziału Biologii Środowiskowej,

Zgodnie z Zarządzeniem JM Rektora nr 139/2020 z dnia 8 grudnia 2020 r. informuję, że planujemy w okresie od 11 stycznia 2021 r. do końca semestru zimowego 2020/2021 realizację wybranych zajęć dydaktycznych w trybie tradycyjnym w budynkach Uczelni, tj. ćwiczeń związanych z dostępem do infrastruktury laboratoryjnej na  kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Jednocześnie informuję, że zajęcia dla studentów studiów niestacjonarnych na kierunku Biokosmetologia (wybrane moduły) odbędą się zgodnie z harmonogramem zjazdów – czyli 9-10 stycznia 2021 roku.

Wybrane zajęcia dydaktyczne w formie tradycyjnej w budynkach Uniwerytetu Przyrodniczego w Lublinie będą prowadzone w pełnym reżimie sanitarnym, zgodnie z wytycznymi GIS oraz Środowiskowymi wytycznymi dotyczącymi działalności uczelni w roku akademickim 2020/2021 w związku ze stanem epidemii w Polsce.

Terminy odbycia wszystkich proponowanych zajęć ustalane są indywidualnie z prowadzącymi zajęcia.

 

SZCZEGÓŁOWE ROZKŁADY  ZAJĘĆ

 

 

Biokosmetologia, st. stacjonarne I stopnia, rok I  <<pobierz>>

 

Biokosmetologia, st. stacjonarne I stopnia, rok II  <<pobierz>>

 

Biokosmetologia, st. niestacjonarne I stopnia, rok I  <<pobierz>>

 

Biokosmetologia, st. niestacjonarne I stopnia, rok II  <<pobierz>>

 

Biologia stosowana, st. stacjonarne I stopnia, rok II  <<pobierz>>

 

Biologia stosowana, st. stacjonarne I stopnia, rok III  <<pobierz>>

 

Biologia sądowa, st. stacjonarne II stopnia, rok I  <<pobierz>>

 

Biologia sądowa, st. niestacjonarne II stopnia, rok I  <<pobierz>>

 

Ochrona środowiska, st. stacjonarne I stopnia, rok I  <<pobierz>>

 

Ochrona środowiska, st. stacjonarne I stopnia, rok II  <<pobierz>>

 

Ochrona środowiska, st. niestacjonarne I stopnia, rok III  <<pobierz>>