Zarządzanie w produkcji i przetwórstwie mleka

 • UP
 • Rekrutacja
 • Zarządzanie w produkcji i przetwórstwie mleka II stopnia
 • Wydział: Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
 • Stopień: II
 • Rodzaj studiów: stacjonarne 
 • Typ studiów: magisterskie
 • Czas trwania: 3 semestry (1,5 roku) – stacjonarne
 • Opis kierunku

  Zakłady mleczarskie na Lubelszczyźnie, ale również w innych regionach kraju odczuwają niedobór wykwalifikowanej kadry, która dysponowałaby specjalistyczną wiedzą i praktycznymi umiejętnościami z zakresu zarządzania w produkcji i przetwórstwie mleka, począwszy od służb surowcowych i oceny jakości mleka poprzez technologię produkcji podstawowych produktów mlecznych, skończywszy na zagospodarowaniu odpadów i ścieków poprodukcyjnych. Wykształcenie specjalistów z zakresu znajomości nowoczesnych technologii produkcji i przetwórstwa mleka oraz zasad zarządzania tymi działaniami nabiera zatem istotnego znaczenia, i co ważne może przyspieszyć transfer wiedzy (technologicznej i ekonomicznej) od nauki do praktyki.

  Kierunek studiów Zarządzanie w produkcji i przetwórstwie mleka stanowi zatem nowoczesną i interdyscyplinarną ofertę dydaktyczną wychodzącą naprzeciw trendom światowym dotyczącym rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem w produkcji i przetwórstwie mleka.

   

 • Informacje rekrutacyjne

  O przyjęcie na I rok studiów drugiego stopnia kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom z tytułem zawodowym inżyniera na kierunku, na który ubiegają się lub z tytułem zawodowym inżyniera lub magistra inżyniera na kierunku pokrewnym. W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględniany jest dyplom oraz średnia ocen ze studiów.  

   

  Szczegółowe informacje nt. kryteriów przyjęć na stronie https://up.lublin.pl/rekrutacja/rekrutacjanastudia/kryteria-przyjec-ii-stopien/

 • Przykłady przedmiotów

  procesy biotechnologiczne w mleczarstwie, ocena surowca mleczarskiego, chemia i biochemia mleka

 • Sylwetka absolwenta - Perspektywy zawodowe

  Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:

  – zakładach mleczarskich,

  – laboratoriach zajmujących się oceną jakości mleka i jego produktów, 

  – jednostkach kontrolujących jakość produktów mlecznych,

  – instytucjach badawczych.