Regulamin rekrutacji i uczestnictwa kadry akademickiej i administracyjnej w szkoleniach