Sieć badawcza uczelni przyrodniczych na rzecz rozwoju polskiego sektora mleczarskiego: zapytanie


    Uzgodnione badania dla firmy są bezpłatne.

    * - oznacza pola wymagane


    Oświadczam, że zapoznałem/łam się z klauzulą informacyjną RODO związaną z realizacją projektu „Sieć badawcza uczelni przyrodniczych na rzecz rozwoju polskiego sektora mleczarskiego – projekt badawczy” i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach i na zasadach określonych niniejszą klauzulą.* Zobacz: Klauzula informacyjna RODO (link otworzy się w nowym oknie)

    Flaga i godło Polski

    Zadanie pn. „Sieć badawcza uczelni przyrodniczych na rzecz rozwoju polskiego sektora mleczarskiego – projekt badawczy” finansowane jest w ramach dotacji celowej Ministra Edukacji i Nauki.