Sieć badawcza uczelni przyrodniczych na rzecz rozwoju polskiego sektora mleczarskiego: badania aplikacyjne/ekspertyza naukowa


  Uzgodnione badania dla firmy są bezpłatne.

  * - oznacza pola wymagane
  Zakres badań


  50 mL/ 50g | 3-4 powtórzenia


  50 mL/ 50 g | 5 powtórzeń


  50 mL/ 50 g | 3-4 powtórzenia


  50 mL/ 50 g | 3 powtórzenia


  50 mL/ 50 g | 3 powtórzenia


  50 mL/ 50 g | 3 powtórzenia

  Skład aminokwasów (jakie?)

  Oznaczanie amin biogennych (jakie?)

  50 mL/ 50 g | 3 powtórzenia


  50 mL | 50 g - 3 powtórzenia


  50 mL/ 50 g


  50 mL/ 50 g


  50 mL/ 50 g


  50 mL/ 50 g


  50 mL/ 50 g


  50 mL/ 50 g


  50 mL/ 50 g
  Próby zostaną zutylizowane po wykonanych analizach.
  Oświadczam, że zapoznałem/łam się z klauzulą informacyjną RODO związaną z realizacją projektu „Sieć badawcza uczelni przyrodniczych na rzecz rozwoju polskiego sektora mleczarskiego – projekt badawczy” i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach i na zasadach określonych niniejszą klauzulą.* Zobacz: Klauzula informacyjna RODO (link otworzy się w nowym oknie)

  Flaga i godło Polski

  Zadanie pn. „Sieć badawcza uczelni przyrodniczych na rzecz rozwoju polskiego sektora mleczarskiego – projekt badawczy” finansowane jest w ramach dotacji celowej Ministra Edukacji i Nauki.