Szkolenia

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE ŁĄCZONE DLA OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z WYKORZYSTANIEM ZWIERZĄT DO CELÓW NAUKOWYCH LUB EDUKACYJNYCH

Warunkiem przyjęcia na szkolenie jest złożenie kompletu dokumentów w Dziale Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego (ul. Głęboka 31, pok. 115F) lub przesłanie ich pocztą.

Wymagane dokumenty:

 1. podanie pobierz <>
 2. dowód opłaty za szkolenie (kwota 400 zł) wpłaty należy dokonać na rachunek: 74 1140 1094 0000 5641 8500 1031

Kierownik szkolenia: prof. dr hab. Renata Klebaniuk

Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za planowanie procedur i doświadczeń oraz za ich przeprowadzenie (1), osób wykonujących procedury (2), osób uczestniczących w  wykonywaniu procedur (3), osób uśmiercających zwierzęta wykorzystywane w procedurach (4),  osób sprawujących opiekę nad zwierzętami utrzymywanymi w ośrodku (5), osób odpowiedzialnych za nadzór nad osobami sprawującymi opiekę nad zwierzętami utrzymywanymi w ośrodku i  dobrostanem tych zwierząt (6). Szkolenie obejmuje 70 godzin zajęć (50 godzin zajęć teoretycznych i 20 godzin zajęć praktycznych).

Rekrutacja trwa do 31 stycznia 2023 r..

 • Kontakt w sprawie szkolenia: Dział Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego

  Dział Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego

  ul. Głęboka 31 (łącznik przed CKFiS) 
  pok. 115
  [ lokalizacja

  tel. 081 445 66 30 
  e-mail: ksztalcenie@up.lublin.pl

  <<więcej>