Nadawanie stopni naukowych

Doktoraty w dyscyplinie zootechnika i rybactwo

Zobacz wszystkie
26.04.2022

mgr inż. Dariusz Gugała

Rozprawa doktorska pt. „Wpływ zastosowania chelatów...

Zobacz więcej
07.04.2022

mgr Michał Marcin Schulz

Rozprawa doktorska pt. „Wpływ pasożyta Nosema ceranae na...

Zobacz więcej
10.12.2021

mgr inż. Kamil Drabik

Rozprawa doktorska pt. „Dynamika zmian jakości zachodzących...

Zobacz więcej
18.05.2021

mgr inż. Sylwester Lipiński

Rozprawa doktorska pt. „Czynniki warunkujące efektywność...

Zobacz więcej
11.09.2020

mgr inż. Maciej Bąkowski

Rozprawa doktorska pt. „Efektywność stosowania różnych...

Zobacz więcej
02.07.2020

mgr inż. Marek Kowalczyk

Rozprawa doktorska pt. „ Polimorfizm molekularny wirusa...

Zobacz więcej
29.06.2020

mgr inż. Robert Chachaj

Rozprawa doktorska pt. „Stymulacja systemu immunologicznego...

Zobacz więcej
29.06.2020

mgr inż. Katarzyna Abramowicz

Rozprawa doktorska pt. „Efektywność stosowania probiotyków...

Zobacz więcej