Subwencja Naukowo-Badawcza

Zarządzenie 153/2020 z dnia 30.12.2020 w sprawie optymalizacji systemu zarządzania finansami Uczelni
Zobacz
Zarządzenie 138/2020 z dnia 04.12.2020 w sprawie zatwierdzenia prowizorium budżetowego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie na 2021 r.
Zobacz
WNIOSEK NA FINANSOWANIE ZADANIA BADAWCZEGO
Zobacz
KOSZTORYS do zadania badawczego
Zobacz
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE I FINANSOWE
Zobacz