Biblioteki cyfrowe

LUBELSKA BIBLIOTEKA WIRTUALNA – regionalna biblioteka cyfrowa oferująca dostęp do dokumentów i piśmienniczych zabytków kultury regionu; pozwala na przeszukiwanie zbiorów instytucji odpowiedzialnych za gromadzenie i udostępnianie zasobów bibliotecznych i kulturowych Lubelszczyzny.

CYFROWA BIBLIOTEKA NARODOWA POLONA – cBN Polona składa się z kolekcji tematycznych, zawierających publikacje dotyczące wybranych aspektów polskiej literatury, kultury i historii.

EUROPEJSKA MULTIMEDIALNA BIBLIOTEKA CYFROWA – umożliwia wyszukiwanie i jednocześnie przeglądanie cyfrowych zasobów europejskich bibliotek, archiwów i muzeów.

FEDERACJA BIBLIOTEK CYFROWYCH – system do gromadzenia i udostępniania polskich zasobów cyfrowych.