Kierunki studiów pozytywnie ocenione przez Polską Komisję Akredytacyjną.

Wykaz uchwał Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej w sprawie oceny programowej i instytucjonalnej: