Studenci otrzymują dostęp do paneli online


 

Wirtualny Dziekanat

https://wd.up.lublin.pl/

Główna platforma procesu dydaktycznego pozwalająca na śledzenie ocen i informacji dotyczących studiów.

Logowanie, odzyskiwanie hasła:

https://up.lublin.pl/centrum-informatyki/#wd-panel

 


 

Teams i usługa Microsoft 365 

https://office.com/

W skład pakietu wchodzą narzędzia typu office działające w trybie online (poprzez przez przeglądarkę internetową). Jest to Teams, Word, Excel, Powerpoint, OneDrive i inne. Teams działa zarówno w aplikacji desktopowej jak i mobilnej.

Logowanie, odzyskiwanie hasła:

https://up.lublin.pl/centrum-informatyki/#Microsoft365

 


 

Eduportal

https://platformaedukacyjna.up.lublin.pl/

Platforma nauki zdalnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Logowanie, odzyskiwanie hasła:

https://up.lublin.pl/centrum-informatyki/#teams

 


   

MLegitymacja

mLegitymacja to elektroniczna legitymacja studencka w formie dokumentu elektronicznego przechowywana i okazywana przy użyciu publicznej aplikacji mobilnej. Jest wydawana na wniosek studenta.

Wniosek i dostęp:

https://up.lublin.pl/centrum-informatyki/#mlegitymacja-studenta

 


 

Biuro Karier

Warsztaty i szkolenia przygotowujące studentów do wejścia na rynek pracy, doradztwo zawodowe, oferty pracy. Strona i dostęp:

 


 

Biblioteka Główna

Każdy student może korzystać z zasobów Biblioteki w trybie online.

Instrukcja panelu: https://up.lublin.pl/nauka/biblioteka/jak-korzystac/#instrukcja


 

Studenci z Niepełnosprawnościami

Każdy student z niepełnosprawnościami może liczyć na indywidualną pomoc dostosowaną do jego potrzeb.  

Strona:

https://up.lublin.pl/osoby-z-niepelnosprawnoscia/

 

 

Usługi i panele online dla studentów - wersja PDF
Zobacz