14 marca 2022 r. ukazało się Zarządzenie nr 32 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w sprawie wysokości świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w 2022 r.

Zarządzenie Rektora 32/2022
Zobacz