Zaproszenie na krótkoterminowe mobilności studenckie w ramach Blended Intensive Programme for Sustainable Agriculture w Ondokuz Mayis University w  Samsun (Turcja)

ONDOKUZ MAYIS UNIVERSITY w Samsun (Turcja) zaprasza studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie na krótkoterminową mobilność dotyczącą zrównoważonego rolnictwa.

 

Temat kursu: Blended Intensive Programme for Sustainable Agriculture

 

Dla kogo: studenci studiów I i II stopnia oraz doktoranci

 

Poruszane tematy:

– rola bioróżnorodności w zrównoważonym rolnictwie

– globalne ocieplenie  i jego wpływ na bogactwa naturalne

– gospodarka glebą w zrównoważonym rolnictwie

– zrównoważony rozwój w produkcji zwierzęcej

– rola biotechnologii w zrównoważonym rozwoju

– technologie energii odnawialnej

– Smart Agricultural Applications

Kiedy:
27.05.2024, 3.06.2024, 10.06.2024 – daty komponentu wirtualnego cz. 1 (seria spotkań online)
22/07/2024-26/07/2024 – fizyczna mobilność w Samsun (Turcja)

 

Uczelnia zapraszająca gwarantuje pokrycie kosztów:

– zakwaterowania

– programu kulturalnego

 

Rekrutacja:
do 22 kwietnia 2024 (poniedziałek) do godziny 14.00.

 

Ograniczona liczba miejsc: 5

Komplet wymaganych dokumentów należy dostarczyć do Biura Mobilności Akademickiej – budynek Biblioteki Głównej UP w Lublinie, pokój 309, piętro III.
Wzory dokumentów dostępne po kliknięciu w następujący link – TUTAJ.

 

Dofinansowanie: każdy zakwalifikowany uczestnik otrzyma grant ze środków programu Erasmus+ na okres trwania fizycznej mobilności w Turcji. Stypendium wyniesie około 550 EURO na cały pobyt za granicą. Z tego grantu student powinien opłacić sobie m.in. transport do miejsca docelowego i wyżywienie. Stypendium ma za zadanie pokrycie części kosztów dojazdu i pobytu studenta za granicą.

 

Więcej szczegółów na temat programu kursu, spraw organizacyjnych dostępne po kliknięciu w link TUTAJ.