Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zaprasza do zgłaszania publikacji do planu wydawniczego na 2022 rok.

Prosimy o przesłanie zgłoszenia oraz konspektu publikacji (konspekt nie dotyczy materiałów konferencyjnych) do 15 lutego na adres: Wydawnictwo, ul. Akademicka 15 lub (skany dokumentów).

Zgodnie z ministerialnym wykazem monografie publikowane w Wydawnictwie Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie uzyskują 80 pkt.

Wydawnictwo zapewnia:

– recenzje wykonane przez naukowców spoza Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,

– profesjonalne opracowanie redakcyjne, korektę wydawniczą, skład i łamanie,

– dbałość zarówno o stronę merytoryczną, jak i wizualną publikacji,

– projekt okładki,

– możliwość wydania publikacji drukiem w dowolnym nakładzie oraz/lub w formie elektronicznej,

– międzynarodowy znormalizowany numer książki – ISBN,

– identyfikator publikacji elektronicznej – DOI,

– udostępnianie publikacji elektronicznych na platformach sprzedażowych (m.in. ibuk.pl, pwn.pl, pzwl.pl) lub w otwartym dostępie.

Więcej informacji oraz formularz zgłoszenia w zakładce Dla autorów
Zobacz