W dniu 9 listopada 2022 r. w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odbyła się II edycja Wielkiej Lekcji „Człowiek w środowisku”, która była wprowadzeniem do wojewódzkiego konkursu ekologicznego dla szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2022/2023. W sumie w II edycji Wielkiej Lekcji „Człowiek w środowisku” wzięło udział ponad 600 uczniów z 23 szkół z terenu woj. lubelskiego.

Wielką Lekcję „Człowiek w środowisku” rozpoczął prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski, który przywitał organizatorów i partnerów wydarzenia oraz przybyłych gości, czyli dyrektorów, nauczycieli i uczniów ze szkół ponadpodstawowych z terenu województwa lubelskiego.

Na początku spotkania głos zabrała dr hab. Urszula Kosior-Korzecka, prof. uczelni – Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, która opowiedziała o działalności edukacyjnej Uniwersytetu oraz oficjalnie otworzyła Wielką Lekcję „Człowiek w środowisku”.

Następnie wystąpił Janusz Bodziacki – Dyrektor Departamentu Środowiska i Zasobów Naturalnych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, który reprezentował Marszałka Województwa Lubelskiego – Jarosława Stawiarskiego. Prelegent stwierdził między innymi, że tego typu wydarzenia są cenną inicjatywą i są bardzo potrzebne w aspekcie ochrony środowiska przyrodniczego naszego województwa. Należy dodać, że Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie jest fundatorem nagród – laptopów dla 3 najlepszych laureatów konkursu.


W kolejnym wystąpieniu Mirosław Wójcik – Wicekurator Oświaty w Lublinie podziękował dyrektorom, nauczycielom i uczniom ze szkół ponadpodstawowych za przybycie na spotkanie i zaprosił do udziału w konkursie.

Następnie Agnieszka Wasilak – Kierownik Działu Rekrutacji i Promocji przedstawiła prezentację na temat oferty edukacyjnej i warunków studiów na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Natomiast prof. Monika Stoma – Prodziekan Wydziału Inżynierii Produkcji UP w Lublinie przedstawiła informacje na temat kierunków studiów realizowanych na Wydziale i związanych bezpośrednio z konkursem „Człowiek w środowisku”. Na koniec Iwona Sikora-Augustynek – Dyrektor Działu Reklamy Kuriera Lubelskiego zaprosiła do lektury prasy i śledzenia informacji na temat konkursu.


Zasadniczą część Wielkiej Lekcji rozpoczął wykład dr hab. Artura Serafina pt. „Człowiek a środowisko – małżeństwo z rozsądku”. Kolejne wykłady zaprezentowali: prof. dr hab. inż. Tadeusz Siwiec, prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski, dr hab. inż. Alina Kowalczyk-Juśko, prof. uczelni oraz dr inż. Agnieszka Wójtowicz oraz mgr inż. Jakub Soja. Wykłady te dotyczyły problemów zagospodarowania ścieków, możliwości pozyskiwania energii z różnych źródeł oraz zagospodarowania odpadów. Transmisja z I edycji Wielkiej Lekcji „Człowiek w środowisku” jest dostępna na naszym kanale YouTube


Pod koniec spotkania prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski przedstawił regulamin i zasady wojewódzkiego konkursu ekologicznego „Człowiek w środowisku”, które są dostępne na stronie Konkursu.

Zgłoszenia na konkurs należy dokonać najpóźniej do dnia 28.11.2022 r. za pomocą formularza rejestracyjnego. Natomiast Szkolne Komisje Konkursowe powinny dodatkowo przekazać zgromadzoną dokumentację konkursową zawartą w regulaminie (załączniki nr 2a, 3, 4, 5) do głównego organizatora konkursu na adres: Katedra Inżynierii Środowiska i Geodezji – UP w Lublinie, ul. Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin, najpóźniej do dnia 28.11.2022 r.


Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

Zdjęcia: Alicja Jaroszewska / DRiP
Strona konkursu - regulamin i zgłoszenia
Zobacz
Kurier Lubelski o Wielkiej Lekcji "Człowiek w Środowisku"
Zobacz