Konkurs ekologiczny „Człowiek w środowisku”

Zapraszamy do udziału w wojewódzkim konkursie ekologicznym dla szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2022/2023.

 

Konkurs ma na celu pogłębienie wiedzy z zakresu ekologii, ochrony środowiska, inżynierii środowiska, gospodarki obiegu zamkniętego, ekoenergetyki, poznanie środowiska przyrodniczego, uwrażliwienie na piękno otaczającej przyrody, propagowanie nauk przyrodniczych i inżynieryjno-technicznych, rozwijanie i pogłębianie zainteresowania otaczającym światem, doskonalenie umiejętności obserwacji, wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw ekologicznych, promocja walorów przyrodniczo-krajobrazowych woj. lubelskiego, rozwijanie zdolności i kreatywności uczniów.

Organizatorami konkursu są: Uniwersytet Przyrodniczy w  Lublinie – Katedra Inżynierii Środowiska i Geodezji; Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie;  VI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Lublinie; I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie; Roztoczański Park Narodowy; Poleski Park Narodowy; Kurier Lubelski. Partnerami przy organizacji Wielkiej Lekcji i konkursu są: Kuratorium Oświaty w Lublinie i Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie.

Konkurs ekologiczny „Człowiek w środowisku” został objęty patronatem honorowym przez: Wojewodę Lubelskiego – Lecha Sprawkę, Marszałka Województwa Lubelskiego – Jarosława Stawiarskiego; Lubelskiego Kuratora Oświaty – Teresę Misiuk; JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie – Prof. dr hab. Krzysztofa Kowalczyka.

Konkurs został również objęty patronatem medialnym przez TVP3 Lublin, Radio Lublin i Kurier Lubelski.

Zgłoszenia:

Zgłoszenia na konkurs należy dokonać najpóźniej do dnia 28 listopada 2022 r. za pomocą formularza rejestracyjnego:

Formularz zgłoszeniowy
Zobacz

Szkolne Komisje Konkursowe powinny dodatkowo przekazać zgromadzoną dokumentację konkursową zawartą w regulaminie (załączniki nr 2a, 3, 4, 5) do głównego organizatora konkursu na adres:

Katedra Inżynierii Środowiska i Geodezji – UP w Lublinie
ul. Leszczyńskiego 7
20-069 Lublin

najpóźniej do dnia 28.11.2022 r.

Harmonogram i regulamin konkursu:

Regulamin konkursu "Człowiek w środowisku" - rok szkolny 2022-2023 (.pdf / 363 kB)
Zobacz
Plakat z harmonogramem Konkursu "Człowiek w środowisku" 2022-2023 (.pdf / 613 kB)
Zobacz
Plakat z harmonogramem Konkursu "Człowiek w środowisku" 2022-2023 (.jpg / 496 kB)
Zobacz

Transmisja z Wielkiej Lekcji „Człowiek w środowisku”, która odbyła się w dniu 20.10.2022 r. i była wprowadzeniem do konkursu:

Kontakt w sprawie konkursu:

mgr inż. Barbara Kępowicz
Katedra Inżynierii Środowiska i Geodezji
ul. Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin
tel. 81 524 81 25
e-mail: inzynieriasrodowiska.up.lublin@gmail.com