Międzynarodowa Konferencja “Rodzime rasy zwierząt jako ważny element ochrony bioróżnorodności, zachowania tradycji regionów oraz produkcji żywności o podwyższonych walorach prozdrowotnych”

Konferencja połączona z Jubileuszem 50-lecia pracy naukowej  prof. dr hab. dr hc multi Zygmunta Apolinarego Litwińczuka. Obędzie się w dniach 14-15 czerwca 2022 r.

 

Więcej informacji we wpisie.