Katedra Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie wraz z Polskim Towarzystwem Zootechnicznym im. M. Oczapowskiego Koło w Lublinie

zapraszają na Konferencję Międzynarodową pt.

Rodzime rasy zwierząt jako ważny element ochrony bioróżnorodności, zachowania tradycji regionów oraz produkcji żywności o podwyższonych walorach prozdrowotnych”

połączoną z

Jubileuszem 50-lecia pracy naukowej
 prof. dr hab. dr hc multi Zygmunta Apolinarego Litwińczuka

Referaty plenarne dotyczyć będą:

 • Światowej Strategii Ochrony Zasobów Genetycznych
 • Pracy hodowlanej w małych populacjach zwierząt gospodarskich
 • Wykorzystania lokalnych ras zwierząt do produkcji żywności
 • Ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich na Litwie, Ukrainie, Słowacji, Francji, Włoszech i w Polsce

Lublin – Urszulin 14-15 czerwca 2022 r.

 • Harmongram

  • Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji i rezerwacja noclegu – do 03 kwietnia 2022 r.
  • Przesłanie abstraktów, rozdziałów monografii i artykułów naukowych – do 22 kwietnia 2022 r.
  • Wniesienie opłaty uczestnictwa – do 15 maja 2022 r.
  • Przesłanie elektronicznej wersji posteru – do 29 maja 2022 r.
 • Koszty i zakwaterowanie

  Koszty uczestnictwa: 350 zł.

  Opłata obejmuje: udział w konferencji, materiały konferencyjne, certyfikat uczestnictwa, druk monografii (20pkt), druk artykułów w czasopismach: Annals of Animal Science (140 pkt) oraz Animal Science and Genetics (70pkt), wyżywienie, uroczystą kolację w pierwszym dniu konferencji.

  Uprzejmie prosimy o dokonywanie wpłat za udział w Konferencji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 maja 2022 r. na rachunek: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

  Nr konta 55 1240 5497 1111 0000 5011 6807

  z dopiskiem „konferencja rasy rodzime” i podaniem imienia i nazwiska uczestnika Konferencji.  

  Zakwaterowanie:

  Koszt noclegu z 14 na 15 czerwca 2022 r. w Hotelu Drob, Urszulin, Lubelska 4A:

  • Pokój 1 os- 160zł
  • Pokój 2 os- 200zł
  • Pokój 3 os- 240zł

  * w cenę pokoju wliczone jest śniadanie

  Istnieje możliwość rezerwacji noclegu z 13 na 14 czerwca w hotelach na terenie Lublina (kontakt do Pani dr Karoliny Kasprzak-Filipek 506337678)

 

Komitet Naukowy

Prof. dr hab. Joanna Barłowska – Przewodnicząca
Dr hab. Witold Chabuz, prof. uczelni
Prof. dr hab. Piotr Guliński
Prof. dr hab. Tomasz Gruszecki
Dr hab. Grzegorz Grzywaczewski, prof. uczelni
Prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk
Prof. dr hab. Roman Niżnikowski
Prof. dr hab. Zygmunt Reklewski
Prof. dr hab. Jacek Domagała
Prof. dr hab. Joanna Stadnik

Adres Komitetu Organizacyjnego:

Dr inż. Wioletta Sawicka-Zugaj
Katedra Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
Tel. 814456092, 790831655
e-mail:

 • Komitet Organizacyjny

  Dr hab. Witold Chabuz, prof. Uczelni – Przewodniczący
  Dr inż. Wioletta Sawicka-Zugaj – Sekretarz
  Dr hab. Ewa Januś, prof. UP
  Dr hab. Henryk Malec
  Dr inż. Przemysław Jankowski
  Dr inż. Karolina Kasprzak-Filipek
  Dr inż. Andrzej Lisowski
  Dr inż. Grzegorz Podolak
  Dr inż. Piotr Stanek
  Dr inż. Paweł Żółkiewski
  Mgr Zbigniew Kołodziej

Karta zgłoszenia (.docx / 20kB)
Zobacz
Formatka monografia (.docx /16 kB)
Zobacz