Wielka Lekcja „Człowiek w środowisku” – relacja

25 października 2023 r. w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odbyła się druga edycja Wielkiej Lekcji „Człowiek w środowisku” pod hasłem „Rozwiązania oparte na zasobach przyrody”. Wydarzenie było wprowadzeniem do realizowanego Wojewódzkiego Konkursu Ekologicznego dla szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2023/2024. W sumie na Wielką Lekcję „Człowiek w środowisku” zgłosiło się 1619 uczniów z 40 szkół Lubelszczyzny.

Komitet Organizacyjny Wielkiej Lekcji „Człowiek w środowisku” Wielką Lekcję „Człowiek w środowisku” rozpoczął pomysłodawca i główny organizator wydarzenia prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski. Profesor przywitał organizatorów, partnerów przedsięwzięcia, prelegentów oraz przybyłych gości, czyli dyrektorów, nauczycieli, a w szczególności uczniów ze szkół ponadpodstawowych z terenu województwa lubelskiego.

Aula Centrum Kongresowego z uczestnikami wydarzenia Wielka Lekcja „Człowiek w środowisku” Ponad 1600 osób wzięło udział w wydarzeniu. Spowodowało to konieczność organizacji II edycji Wielkiej Lekcji w dniu 25.10.2023 r., która była transmitowana na kanale youtube dla pozostałych zainteresowanych. Link do transmisji ze spotkania.

Na początku spotkania głos zabrała dr hab. Urszula Kosior-Korzecka, prof. uczelni – Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, która przybliżyła problematykę współczesnego szkolnictwa wyższego, omówiła kwestie działalności edukacyjnej Uniwersytetu oraz oficjalnie otworzyła Wielką Lekcję „Człowiek w środowisku”.

dr hab. Urszula Kosior-Korzecka, prof. uczelni – Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki Uniwersytetu Przyrodniczego w LublinieW imieniu Lubelskiego Kuratora Oświaty – głos zabrała Ewa Walczak, wskazując słuszność podejmowanych inicjatyw proekologicznych, dziękując organizatorom za podjęty trud przygotowań a dyrektorom, nauczycielom i uczniom ze szkół ponadpodstawowych za przybycie na spotkanie. Ponadto zaprosiła uczestników do udziału w konkursie ekologicznym.

W kolejnym wystąpieniu Monika Zając, w imieniu Działu Rekrutacji i Promocji, przedstawiła ofertę edukacyjną Uczelni, omawiając perspektywy naukowe, zawodowe oraz bazę dydaktyczną i  możliwości zajęć pozauczelnianych.

Monika Zająć prelegent Centrum Kongresowe UP w LublinieW dalszym toku wydarzenia Prodziekan Wydziału Inżynierii Produkcji UP w Lublinie – dr hab. inż. Monika Stoma, prof. uczelni – przedstawiła informacje na temat kierunków studiów realizowanych na Wydziale i związanych bezpośrednio z Konkursem. Podkreśliła celność i zasadność podejmowanych działań pro środowiskowych.

Prodziekan Wydziału Inżynierii Produkcji UP w Lublinie - dr hab. inż. Monika Stoma, prof. uczelniNastępnie głos zabrała Iwona Sikora-Augustynek – Dyrektor Działu Reklamy Kuriera Lubelskiego, która zaprosiła do czynnego udziału w społecznej, proekologicznej akcji gazety „Drzewko za surowce wtórne”. To przedsięwzięcie odbyło się w dniu 28.10.2023r. i stanowiło doskonałą okazję do pozbycia się niepotrzebnej makulatury i elektrośmieci w zamian za sadzonki drzew dostarczone przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Lublinie.

Wielką Lekcję poprowadzili: dr hab. inż. Alina Kowalczyk-Juśko, prof. uczelni, dr hab. inż. Marta Bik-Małodzińska, prof. uczelni oraz dr hab. inż. Artur Serafin, prof. uczelni.

Profesor A. Serafin rozpoczął część wykładową wydarzenia prelekcją pt. „Człowiek a środowisko – ściągawka z natury”. Kolejne wykłady zaprezentowali: dr hab. inż. Barbara Sowińska-Świerkosz, prof. uczelni,  następnie prof. dr hab. inż. Tadeusz Siwiec, prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski, dr hab. inż. Alina Kowalczyk-Juśko, prof. uczelni oraz dr hab. inż. Marta Bik-Małodzińska, prof. uczelni. Wykłady dotyczyły propedeutyki rozwiązań opartych na zasobach przyrody (NBS), specyfiki inżynierii środowiska w aspekcie wiedzy i rynku pracy,  charakterystyki hydrofitowych oczyszczalni ścieków jako przykładu NBS, perspektyw pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł energii oraz innowacyjnych technologii wykorzystania odpadów w rekultywacji gleb.

uczestnicy Wielkiej Lekcji „Człowiek w środowisku” Pod koniec spotkania Prof. A. Serafin przedstawił warunki wojewódzkiego konkursu ekologicznego – „Człowiek w środowisku” – terminarz i harmonogram, które są dostępne  w formie regulaminu na stronie.

Uczestnicy wydarzenia Wielkiej Lekcji „Człowiek w środowisku” m.in.: dr hab. Urszula Kosior-Korzecka, prof. uczelni; Prof. OgnikNa zakończenie Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Wielkiej Lekcji „Człowiek w środowisku” prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski przedstawił po krótce informacje dotyczące zgłoszeń i dokumentacji konkursowych, podziękował fundatorom nagród w konkursie: Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Lubelskiego w Lublinie (3 laptopy dla 3 najlepszych laureatów konkursu) oraz Dyrekcji Poleskiego PN i Roztoczańskiego PN za ufundowanie 3 dniowych warsztatów dla 50 laureatów konkursu oraz serdecznie podziękował patronom, organizatorom, prelegentom i gościom za udział w wydarzeniu.

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w II edycji konkursu wiedzy ekologicznej związanym z Wielką Lekcją „Człowiek w środowisku” pod hasłem „Rozwiązania oparte na zasobach przyrody”.

Organizatorami Wielkiej Lekcji i konkursu są: Uniwersytet Przyrodniczy w  Lublinie – Katedra Inżynierii Środowiska i Geodezji; Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie; VI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Lublinie; I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie; Roztoczański Park Narodowy; Poleski Park Narodowy oraz Kurier Lubelski. Partnerami przy organizacji Wielkiej Lekcji i konkursu są natomiast: Kuratorium Oświaty w Lublinie i Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie.

Konkurs ekologiczny „Człowiek w środowisku” został objęty patronatem honorowym przez: JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie – Prof. dr hab. Krzysztofa Kowalczyka, Wojewodę Lubelskiego – Lecha Sprawkę, Marszałka Województwa Lubelskiego – Jarosława Stawiarskiego; Prezydenta Miasta Lublin – Krzysztofa Żuka, Prezydenta Miasta Chełm – Jakuba Banaszka oraz Lubelskiego Kuratora Oświaty – Teresę Misiuk.

Tekst: dr hab. Artur Serafin, prof. uczelni
Zdjęcia: Alicja Jaroszewska /DRiP