Warunki i tryb kierowania za granicę doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w celach naukowych i szkoleniowych oraz uprawnień przysługujących doktorantom w związku z wyjazdami zagranicznymi

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w dniu 13.01.2023r. zostało podpisane Zarządzenie JM Rektora UP w sprawie warunków i trybu kierowania za granicę doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w celach naukowych i szkoleniowych oraz uprawnień przysługujących doktorantom w związku z wyjazdami zagranicznymi.

Zarządzenie weszło w życie z dniem 13 stycznia 2023 r.

Na stronie Biura Szkoły Doktorskiej w lokalizacji: https://up.lublin.pl/szkola-doktorska/ksztalcenie/#staze_zagraniczne znajdą Państwo zarządzenie oraz komplet nowych dokumentów do pobrania oraz informacje o zasadach wnioskowania oraz rozliczania wyjazdów zagranicznych doktorantów SD UP w Lublinie.

Zachęcam do zapoznania się z informacjami, a w przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt.