Warsztaty szkoleniowe dla młodych naukowców w ramach sieci ICT-AGRI-FOOD

Biuro Projektów Międzynarodowych zachęca do wzięcia udziału w warsztatach szkoleniowych dla młodych naukowców, organizowanych w ramach sieci ICT-AGRI-FOOD. Warsztaty są skierowane do doktorantów oraz młodych naukowców, którzy uzyskali stopień naukowy doktora w ciągu ostatnich 2 lat.

 

Na warsztatach uczestnicy dowiedzą się, jak napisać wniosek o dofinansowanie międzynarodowego projektu badawczego w odpowiedzi na konkurs sieci ICT-AGRI-FOOD na interdyscyplinarne projekty badawcze i innowacyjne, dotyczące przekształcenia europejskich systemów rolno-spożywczych, którego zapowiedź dostępna jest na stronie: https://up.lublin.pl/blog/era-net-co-fund-ict-agri-food-zapowiedz-konkursu/

 

Uczestnicy warsztatów będą mieli okazję poznać proces wnioskowania „od pomysłu do realizacji” oraz wspólnie z innymi naukowcami z różnych państw opracować i zaprezentować własne pomysły projektowe, poznając sposób pracy w multidyscyplinarnym i wielokulturowym środowisku. Wydarzenie zapewni przestrzeń do networkingu, dyskusji i wymiany naukowej.

 

Wydarzenie będzie się składać z dwóch modułów, realizowanych w formie on-line:

  • dnia wprowadzającego: 28 kwietnia 2022 r.,
  • dwudniowego szkolenia (przewidywany termin: 19-20 maja 2022 r.).

 

Więcej informacji oraz szczegóły dotyczące sposobu zgłoszenia na warsztaty znajdą Państwo na stronie: https://ictagrifood.eu/node/44932

 

W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z Biurem Projektów Międzynarodowych ().