ERA-NET Co-Fund ICT-AGRI-FOOD – zapowiedź konkursu

Sieć ICT-AGRI-FOOD zapowiada ogłoszenie konkursu na międzynarodowe, interdyscyplinarne projekty badawcze i innowacyjne dotyczące przekształcenia europejskich systemów rolno-spożywczych tak, by stawały się one bardziej zrównoważone, elastyczne, przejrzyste i sprawiedliwe. 

 

Dofinansowanie będą mogły otrzymać projekty dotyczące jednego z trzech tematów: 

  • TOPIC 1 – Agri-food systems enabled by interconnected digital technologies that are more transparent to consumers, farmers and other stakeholders along the agri-food value chain 
  • TOPIC 2 – Identify, address and remove barriers for adoption of ICT technologies in the agri- food systems 
  • TOPIC 3 – Development and impact estimation (if applicable: evaluation) of data-driven reward and incentive systems to support sustainable and resilient farm management practices 

 

Wnioskodawcą w konkursie może być konsorcjum międzynarodowe, składające się z co najmniej 3 podmiotów z 3 różnych krajów biorących udział w konkursie, tj.: Belgia, Bułgaria, Estonia, Finlandia, Niemcy, Węgry, Irlandia, Włochy, Łotwa, Polska, Rumunia, Hiszpania, Turcja, Dania (lista państw uczestniczących może ulec rozszerzeniu).  

 

Ogłoszenie konkursu planowane jest na połowę kwietnia 2022 r. 

 

Więcej informacji TUTAJ

 

Osoby zainteresowane wnioskowaniem w konkursie lub przygotowaniem oferty współpracy, prosimy o kontakt z Biurem Projektów Międzynarodowych ().