28 marca 2022 r. w Centrum Kongresowym UP w Lublinie odbyło się międzynarodowe spotkanie integracyjne  „Warsztaty kultury polskiej” z udziałem studentów, doktorantów i pracowników Uczelni.

Spotkanie integracyjne zostało zorganizowane w ramach projektu realizowanego przez Centrum Transferu Technologii „Let ME know YOU – Welcome to ULSL” w programie Welcome to Poland – NAWA,  we współpracy z Biurem Programu ERASMUS+ oraz Zespołem Pieśni i Tańca „Jawor” UP w Lublinie.

Galeria zdjęć
Zobacz

W warsztatach wzięło udział ponad 50 uczestników, w tym studenci studiujący w języku polskim i studenci studiujący w języku angielskim – uczestnicy programu ERASMUS+, doktoranci oraz pracownicy administracji Uczelni i nauczyciele akademiccy.

W trakcie spotkania zaprezentowano regionalne stroje ludowych, o których po polsku opowiadał Kazimierz Kozak (ZPiT Jawor), a tłumaczenie na język angielski wykonywała Izabela Wolska – koordynator programu Erasmus+. Po prezentacji uczestnicy mieli okazję przymierzyć jeden z przygotowanych kostiumów, bądź elementy ozdobne takie jak wianki, korale, kapelusze, kontusz. Uczestnicy chętnie skorzystali z tej niecodziennej okazji.

Następnym punktem spotkania był pokaz tańca ludowego. Zespół Pieśni i Tańca „Jawor” zaprezentował tańce śląski oraz poloneza. Po zakończonej prezentacji pozostali uczestnicy zostali zaproszeni na scenę, aby wspólnie zatańczyć poloneza. W następnej części spotkania studenci z Turcji i z Hiszpanii zaprezentowali popularne w ich krajach tańce.

W ostatniej części spotkania odbyła się degustacja tradycyjnych polskich i regionalnych lubelskich potraw. Uczestnicy mogli spróbować m.in. tradycyjnych pierogów w trzech smakach, forszmaku lubelskiego, śledzia w oleju z cebulką, piroga biłgorajskiego z kaszą gryczaną, cebularzy czy też szarlotki lub makowca.

Projekt „Instytucjonalne wsparcie UPL w obszarze umiędzynarodowienia poprzez niwelowanie barier komunikacyjnych w wielokulturowym środowisku akademickim “Let ME know YOU – Welcome to ULSL”, realizowany w ramach programu „Welcome to Poland”, umowa nr PPI/WTP/2019/1/00047/U/00001 z dnia 19.11.2019 r., jest finansowany ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej – ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pn. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału uczelni w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr. POWR.03.03.00-00-PN14/18.