V Międzynarodowe Sympozjum Studenckich Kół Naukowych – zaproszenie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zaprasza do udziału w V Międzynarodowym Sympozjum Studenckich Kół Naukowych organizowanym pod hasłem „Środowisko-Roślina-Zwierzę-Produkt” w dniu 18 kwietnia 2024 r.

V Międzynarodowe Sympozjum Studenckich Kół Naukowych jest skierowane do studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych) krajowych i zagranicznych uczelni wyższych. Celem Sympozjum jest prezentacja aktywności badawczej studentów w Polsce i na świecie oraz wymiana poglądów, doświadczeń i praktycznej wiedzy.

Sympozjum będzie prowadzone w 7. Sekcjach tematycznych: Agrobioinżynierii, Medycyny Weterynaryjnej, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Inżynierii Produkcji, Nauk o Żywności i Biotechnologii, Biologii Środowiskowej.

Rejestracji uczestnictwa należy dokonać w terminie do 22 lutego 2024 r.

Formularz elektroniczny zgłoszenia oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie Konferencji:

V Międzynarodowe Sympozjum Studenckich Kół Naukowych
Zobacz