Laboratorium Hodowli Komórkowych działające na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii oferuje wsparcie naukowców i przedsiębiorców w realizacji prac badawczych oraz badawczo-rozwojowych. 


Laboratorium Hodowli Komórkowych służy prowadzeniu szerokiego spektrum badań naukowych w obszarze technologii żywności i żywienia, nauk biologicznych, immunologii, kosmetologii na modelach linii komórkowych.

Oferta obejmuje m.in:
– trawienie in vitro próbek
– ocena biodostępności w modelu linii komórkowych
– wsparcie na wszystkich etapach projektowania produktu
– charakterystyka produktu pod kątem oświadczeń żywieniowych
– oznaczenie aktywności biologicznej i prozdrowotnej produktu (analizy: cytotoksyczności, fizykochemiczne, mikrobiologiczne)

Więcej informacji na stronie

Zapraszamy do skorzystania z usług Laboratorium.

Strona Laboratorium Hodowli Komórkowych
Zobacz