Trzy lata temu na Wydziale Biologii Środowiskowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie została powołana Katedra Ekofizjologii Bezkręgowców i Biologii Eksperymentalnej – jedyna w Polsce i Europie jednostka o takim charakterze. Działa tutaj laboratorium badawczo-diagnostyczne pszczół. Prace skupiające się na mechanizmach odporności i fizjologii wykonywane są na szeroką skalę: w 1µl hemolimfy (pszczelej krwi) wykonywane jest ponad 50 oznaczeń biochemicznych, które pozwalają na szczegółową charakterystykę przemian zachodzących w organizmach zapylaczy. 

 na zdjęciu: dr hab. Aneta Strachecka prof. Uczelni, dr Milena Bajda

Dzięki wykorzystaniu zaawansowanych technik transplantalogicznych, wykonywane są analizy morfologiczne na żywych tkankach owadów.
Analizy, zarówno biochemiczne jak i morfologiczne służą do określenia wpływu patogenów oraz różnych czynników antropogenicznych (np. akarycydów, pestycydów) na stan odporności pszczół, w tym na bariery obrony biochemicznej ze szczególnym uwzględnieniem systemu proteolitycznego i antyoksydacyjnego oraz markerów biochemicznych traktowanych jako wskaźniki diagnostyczne pogarszającego się zdrowia tych cennych owadów.

na zdjęciu: prof.  Jerzy Demetraki-Paleolog; dr hab. Aneta Strachecka, prof. Uczelni; dr Milena Bajda  
 zdjęcia: Iwona Burdzanowska, Radio Lublin

Aby przeciwdziałać negatywnym skutkom środowiska, pracownicy Katedry poszukują substancji aktywnych, biostymulatorów, które wykazują działanie protekcyjne i wzmacniają odpowiedź organizmu pszczoły.
Badania Katedry mają szczególne znaczenie w czasach drastycznego spadku liczebności tych owadów, spowodowanego destrukcyjną działalnością człowieka.

radio.lublin.pl z dn. 02.05.2023 r.
Zobacz

Hotele dla pszczół – inicjatywa Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz Fabryki Cukierków “Pszczółka”:

Hotele dla pszczół akcja Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Zobacz