W dniach 27 lutego – 2 marca br. na Uniwersytecie Mendla w Brnie (Czechy) odbyła się pierwsza wizyta studyjna w ramach projektu „FOOD Quality in Digital Age”, koordynowanego przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Wzięło w niej udział 10 doktorantów i 12 naukowców z Polski, Czech, Słowacji, Węgier i Serbii.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie reprezentowali:

  • dr hab. Bartosz Sołowiej, prof. Uczelni, Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą – Koordynator Projektu,
  • dr Maciej Nastaj,
  • dr Jagoda Szafrańska,
  • mgr inż. Anna Krajewska (doktorantka),
  • mgr inż. Robert Waraczewski (doktorant).

W lutym br. pięć uczelni wyższych (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie – Lider Konsorcjum, Uniwersytet Mendla w Brnie, Uniwersytet w Belgradzie, Słowacki Uniwersytet Rolniczy w Nitrze, Węgierski Uniwersytet Rolniczo-Przyrodniczy) zainicjowało współpracę w zakresie cyfrowych metod oceny jakości żywności, która otrzymała dofinansowanie z Funduszu Wyszehradzkiego w ramach programu Visegrad Grants. Celem tego wspólnego przedsięwzięcia jest stworzenie profesjonalnej sieci ekspertów, stymulującej transformację cyfrową w rolnictwie, w szczególności w obszarze produkcji żywności, w regionie V4+ (kraje Grupy Wyszehradzkiej i Serbia).

Intensywny program 4-dniowej wizyty studyjnej w Brnie zapewnił uczestnikom szeroki wachlarz zajęć. Po inauguracyjnym spotkaniu projektowym wzięli oni udział w dorocznej Konferencji Jakości i Bezpieczeństwa Żywności oraz szkoleniu na temat „druku żywności 3D”, mieli także okazję nawiązać kontakty z regionalnymi interesariuszami z branży rolno-spożywczej i odwiedzić Przedsiębiorstwo Uniwersyteckie z siedzibą w kompleksie Lednice-Valtice.

Kluczową częścią spotkania było szkolenie na temat „drukowania żywności 3D” poprowadzone przez dr Soňę Hermanovą z Uniwersytetu Mendla w Brnie. Uczelnia goszcząca kładzie duży nacisk na badania nad zastosowaniem innowacyjnych technologii ponownego wykorzystania odpadów żywnościowych jako składników wyjściowych/materiałów do produkcji nowych produktów spożywczych/powłok jadalnych, w służbie zrównoważonego rozwoju. Podzielenie się swoim doświadczeniem i wiedzą otworzyło drzwi do przyszłych wspólnych przedsięwzięć, co zostało zauważone i docenione przez uczestników:

The visit gave an insight into the infrastructure of Mendel University with revealing the possibility of future connections and collaborations, proving the importance of onboarding events. Talking with other participants also proved invaluable to foreshadow future collaborations in terms of joint educational and research work and co-authored publications. Besides professional gains, the cultural impact of the event was also very positive. Dr Zoltán Kovács, MATE, Hungary

Food sustainability is a concept that has been attaining increasing attention in recent years. The reduction of industrial waste can be seen as a challenge, but also as an opportunity to innovate and develop new products and technologies, with economic and social benefits. The benefits for me are gaining new contacts, collaboration with young doctoral students, expansion of possibilities and cooperation in research, new analytical methods, and more. Katarína Poláková, University in Nitra, Slovakia

Podczas pobytu na Uniwersytecie Mendla w Brnie w ramach programu Erasmus+, dr hab. Bartosz Sołowiej, prof. uczelni i dr inż. Maciej Nastaj wygłosili prezentacje m.in. na temat tradycyjnych i regionalnych produktów żywnościowych oraz ekologicznych aspektów zagospodarowania serwatki

W ramach wizyty studyjnej zorganizowano także spotkanie networkingowe z lokalną/regionalną społecznością akademicką oraz interesariuszami projektu (firmami spożywczymi, rolnikami, stowarzyszeniami biznesowymi itp.). Uczestnicy mieli również okazję zwiedzić Przedsiębiorstwo Uniwersyteckie i Wydział Ogrodnictwa Uniwersytetu Mendla z siedzibą w kompleksie Lednice-Valtice (wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO), który jest instytucją o najdłuższej tradycji badań i edukacji ogrodniczej w Czechach.

Podczas pobytu na Uniwersytecie Mendla w Brnie w ramach programu Erasmus+, dr hab. Bartosz Sołowiej, prof. uczelni i dr inż. Maciej Nastaj wygłosili prezentacje m.in. na temat tradycyjnych i regionalnych produktów żywnościowych oraz ekologicznych aspektów zagospodarowania serwatki.

My biggest takeaway from the Brno even is the realization of how much our research fields overlap with the participants, how easy and seamless it is to connect our topics to potentially form something more than we individually would be able to. For that, of course, it was necessary to provide a medium to network and share our ideas, something which was excellently managed by our hosts and organizers. Since my research work is directly connected to digitalization, learning about 3D printing and other related modern techniques was a valuable addition to induce ideas and promote further brainstorming in favor of novel research in the future. Mátyás Lukács, MATE, Hungary

W czerwcu 2023 r. uczestnicy projektu „FOOD Quality in Digital Age” wezmą udział w drugiej wizycie studyjnej, która zostanie zorganizowana w Budapeszcie przez Węgierski Uniwersytet Rolniczo-Przyrodniczy. Tematem przewodnim kolejnego spotkania będą „nieniszczące metody analityczne do oceny jakości żywności”.

Galeria zdjęć
Zobacz

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie: https://up.lublin.pl/food-quality/

Projekt jest współfinansowany przez rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji w ramach Grantów Wyszehradzkich z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Misją funduszu jest promowanie pomysłów na zrównoważoną współpracę regionalną w Europie Środkowej.