Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego UP w Lublinie przypomina o możliwości skorzystania z ubezpieczenia NNW i OC dla studentów i doktorantów.

Więcej informacji można znaleźć pod linkiem: Ubezpieczenie NNW
Zobacz