OPEN ACCESS WEEK = TYDZIEŃ OTWARTEJ NAUKI
25-31.10.2021
„To ma znaczenie, jak otwieramy wiedzę”

Ostatni tydzień października już tradycyjnie obchodzony jest jako Open Access Week, czyli Tydzień Otwartej Nauki, w tym roku pod hasłem: „It Matters How We Open Knowledge: Building Structural Equity”.
Tegoroczny temat wpisuje się w rekomendację wydaną przez UNESCO podkreślającą konieczność sprawiedliwego udziału wszystkich tworzących i korzystających z otwartej nauki. Hasło powinno być także zachętą do podejmowania współpracy między środowiskami, które mogą ułatwić uczestnictwo w projektach i przyspieszyć budowanie sprawiedliwych zasad otwierania wiedzy. Powinniśmy pamiętać, że polityka otwartego dostępu dąży do zapewnienia równości między naukowcami z krajów rozwiniętych i rozwijających się, umożliwiając sprawiedliwe i wzajemne dzielenie się naukowymi artykułami, wkładami i wynikami.

W ramach Tygodnia Otwartej Nauki w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie przygotowano pewne propozycje umożliwiające poszerzenie wiedzy o otwartości w nauce:

Serdecznie zapraszamy do zainteresowania się otwartością w nauce i poszukiwania otwartych zasobów!