20.05.2021

Statistica dla pracowników, studentów i doktorantów!

Zobacz więcej
18.03.2020

Komunikat: Ostrzeżenie przed fałszywymi e-mailami

Zobacz więcej
19.06.2018

Ogłoszenie o naborze do Uczelnianego Centrum Informatyki

Zobacz więcej
19.06.2018

Zarządzenie 15/2017 z dnia 15.03.2017 w sprawie wprowadzenia Regulaminu strony internetowej

Zobacz więcej
19.06.2018

Oprogramowanie "Statistica" dostępne dla pracowników, studentów i doktorantów

Zobacz więcej
19.06.2018

Windows 10 - brak dostępu do internetu

Zobacz więcej
19.06.2018

Zmiana inferfejsu poczty - komunikat Uczelnianego Centrum Informatyki UP

Zobacz więcej
19.06.2018

Program do składania zapotrzebowań rocznych i zamówień bieżących

Zobacz więcej