Ogłoszenie o naborze do Uczelnianego Centrum Informatyki

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

zatrudni pracownika

w Uczelnianym Centrum Informatyki


 

Główne zadania i obowiązki:

 

 • Utrzymywanie prawidłowego działania systemów informatycznych: Bazus, IRK
 • Przeprowadzanie przeglądów, konserwacji oraz uaktualnień systemów informatycznych
 • Zarządzanie bazą użytkowników, hasłami użytkowników oraz uprawnieniami do systemów informatycznych
 • Wsparcie użytkowników poprzez rozwiązywanie problemów związanych z obsługą i eksploatacją systemów
 • Przyjmowanie zgłoszeń o awariach systemów, diagnozowanie przyczyn awarii i podejmowanie starań zmierzających do ich usunięcia
 • Projektowanie nowych funkcjonalności na podstawie analizy potrzeb zgłaszanych przez użytkowników
 • Poszukiwanie i inicjowanie nowych rozwiązań mających na celu poprawę wydajności i efektywności funkcjonowania oprogramowania.
 • Testowanie wersji aktualizacyjnych oraz nowych funkcjonalności systemów
 • Wykonywanie testów integracyjnych (manualnie i /lub automatycznie) oraz analiza ich wyników
 • Współpraca z dostawcami oprogramowania w zakresie bieżącego użytkowania systemów, ich aktualizacji oraz przy realizacji nowych funkcjonalności i projektów wdrożeniowych
 • Tworzenie i aktualizacja dokumentacji technicznej
 • Prowadzenie szkoleń indywidualnych i grupowych w zakresie funkcjonalności systemów
 • Udział w pracach związanych z obsługą przetargów dotyczących systemów informatycznych
 

Niezbędne wymagania:

 

 • Wykształcenie minimum średnie informatyczne lub techniczne, preferowane wyższe
 • Bardzo dobra znajomość architektury i działania systemów oraz sieci informatycznych, a także ich bezpieczeństwa
 • Co najmniej 2-letnie doświadczenie w samodzielnym administrowaniu systemami informatycznymi opartymi na bazach danych MSSQL i MySQL
 • Znajomość języka T-SQL oraz relacyjnych baz danych
 • Umiejętność budowy złożonych zapytań opartych o składnię SQL
 • Praktyczna umiejętność tworzenia i analizy tabel przestawnych
 • Podstawowa znajomość języka XML,
 • Umiejętność zarządzania systemami operacyjnymi z rodziny Windows i Linux
 • Wysoko rozwinięte umiejętności analityczne – łatwość analizy i oceny potrzeb użytkowników, odnajdywanie zależności między procesami, poszukiwanie efektywnych rozwiązań
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym pracę z dokumentacją techniczną
 • Zaangażowanie, odpowiedzialność i ukierunkowanie na realizację wyznaczonych celów
 • Umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres

 

Dodatkowe atuty:

 

 • Doświadczenie we wdrażaniu systemów klasy ERP
 • Znajomość języków skryptowych (shell linuxowy)
 • Umiejętność tworzenia prostych aplikacji użytkowych wspomagających proces przetwarzania danych,
 • Umiejętność prowadzenia prezentacji oraz szkoleń
 • Podstawy znajomości html, php 
 

Wymagane dokumenty:

 

 • szczegółowe CV (z uwzględnieniem dotychczasowej pracy zawodowej);
 • kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje;
 • kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, pobrany ze strony UP w Lublinie   [pobierz]   
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

„Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez UP w Lublinie do celów rekrutacji do Uczelnianego Centrum Informatyki zgodnie z przepisami RODO z dn. 27.04.2016 r. /Data i podpis/” należy przesłać na adres  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akademicka 13,  20-950 Lublin  lub składać w Sekretariacie Uczelni (Lublin ul. Akademicka 13  p. 261) z dopiskiem „oferta-UCI” do dnia 27 czerwca 2018 r.  do godz. 14.00.