Prof. dr hab. Sławomir Kocira

Wydział Inżynierii Produkcji,
Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania Procesami Produkcyjnymi
e-mail:
tel. 81 5319735

Charakterystyka dotycząca zainteresowań naukowych bądź prowadzonych badań

  1. Biostymulatory naturalne – wytwarzanie i aplikacja w uprawie roślin bobowatych
  2. Zarządzanie techniką rolniczą i procesami produkcyjnymi w gospodarstwach rolnych
  3. Zarządzanie jakością i systemy jakości

Publikacje

  1. Szparaga, A., Kocira, S., Kapusta, I., and Zaguła, G. (2021). Prototyping extracts from Artemisia absinthium L. for their biostimulating properties yield-enhancing, and farmer income-increasing properties. Crop. Prod. 160, 113125.
  2. Kocira S., Szparaga, A., Hara, P. Treder, K., Findura, P., Bartoš, P., and Filip, M. (2020). Biochemical and economical effect of application biostimulants containing seaweed extracts and amino acids as an element of agroecological management of bean cultivation. Sci Rep. 10, 17759.
  3. Kocira S. (2019). Efektywność środków trwałych w rozwojowych gospodarstwach rolnych. Kraków, Wydawnictwo Inżynieria Rolnicza, s. 88, ISBN 978-83-64377-31-0
  4. Kocira S., Krawczuk A., Mucha A., Marczuk A., Parafiniuk S. (2015). The 5S technique as a part of quality management in a chemical enterprise. A case study. Przem. Chem. 94(7), 1209-1212