Dr hab.  n. wet. dr n. prawnych Piotr Listos, prof. uczelni

Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Zakład Patomorfologii i Weterynarii Sądowej 
e-mail:
tel: +48 81 4456163

Charakterystyka dotycząca zainteresowań naukowych bądź prowadzonych badań

  1. Weterynaryjna medycyna sądowa, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu tanatologii lekarsko-weterynaryjnej.
  2. Weterynaryjno-sądowa diagnostyka obrażeń postrzałowych u zwierząt, zatruć śmiertelnych oraz badania genetyczne, w aspekcie opiniowania weterynaryjno-sądowego.
  3. Wypadki komunikacyjne z udziałem zwierząt-odtwarzanie okoliczności zdarzeń drogowych.
  4. Weterynaryjna ochrona zwierząt, w aspekcie bezpieczeństwa zdrowia publicznego.
  5. Prawodawstwo weterynaryjne.

Publikacje

  1. Listos P., Gryzinska M., Kowalczyk M., 2015. Analysis of cases of forensic veterinary opinions produced in a research and teaching unit. Journal of Forensic and Legal Medicine, 36, 84-89.
  2. Listos P., Gryzińska M., Batkowska J., Dylewska M. 2018. Temperature reduction in internal soft tissues in relation to rectal temperature in dogs in the early post-mortem period. Veterinarski Arhiv 88 (2), 225-234.
  3. Listos P., Gryzinska M., Batkowska J., Dylewska M., Jakubczak A., 2018. Algorithm for establishing the time of death of a dog based on temperature measurements in selected sites of the body during the early post-mortem period. Forensic Science International 289 (2018), 124-129.