Dr hab. inż. Antoni Grzywna

Wydział Inżynierii Produkcji
Katedra Inżynierii Środowiska i Geodezji,
tel. (81) 532-06-44,

Charakterystyka dotycząca zainteresowań naukowych bądź prowadzonych badań

  1. Jakość i zanieczyszczenie wody
  2. Odwodnienia i nawodnienia
  3. Zarządzanie zasobami wody

Publikacje

  1. Spatial and temporal variability of water quality in the Bystrzyca river basin, Poland. ANTONI GRZYWNA, URSZULA BRONOWICKA-MIELNICZUK. Water 2020 Vol. 12 Issue 1 art. number 190 s. 1-17
  2. The effect of adjustable outflow on the fluctuations in the level of surface and ground water.  ANTONI GRZYWNA, ALINA KOWALCZYK-JUŚKO. J. Ecol. Eng. 2018 Vol. 19 Issue 2 s. 159-163
  3. Analysis of the ecological status of surface waters in the region of the Lublin conurbation. Antoni GRZYWNA, Joanna SENDER, Urszula BRONOWICKA-MIELNICZUK.  Rocz. Ochr. Śr. 2017 T. 19 s. 439-450