Dr hab. inż. Alina Kowalczyk-Juśko

Wydział Inżynierii Produkcji,
Katedra Inżynierii Środowiska i Geodezji,
tel. 81-524-81-24
e-mail:

Charakterystyka dotycząca zainteresowań naukowych bądź prowadzonych badań

  1. Energetyczne wykorzystanie biomasy różnego pochodzenia
  2. Wytwarzanie biogazu, funkcjonowanie biogazowni w środowisku i społeczeństwie
  3. Biologia, agrotechnika, produkcja i przetwarzanie roślin energetycznych

Publikacje

  1. Kowalczyk-Juśko A., Pochwatka P., Zaborowicz M., Czekała W., Mazurkiewicz J., Mazur A., Janczak D., Marczuk A., Dach J. Energy value estimation of silages for substrate in biogas plants using an artificial neural network. Energy 2020, Vol. 202, 117729,
  2. Pochwatka P., Kowalczyk-Juśko A., Sołowiej P., Wawrzyniak A., Dach J. Biogas plant exploitation in a middle-sized dairy farm in poland: energetic and economic aspects. Energies 2020, Vol. 13 Iss. 22 Art. No. 6058.
  3. Listosz A., Kowalczyk-Juśko A., Jóźwiakowski K., Marzec M., Urban D., Tokarz E., Ligęza S. Productivity and chemical properties of Salix viminalis in a horizontal subsurface flow constructed wetland during long-term operation. Ecol. Eng. 2018 Vol. 122 s. 76-83.