Informujemy, że dzięki wsparciu finansowemu Gminy Lublin w ramach konkursu „Visiting Professors in Lublin”, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie odwiedzi w 2023 r. dwóch wybitnych przedstawicieli świata nauki: prof. Joan Garcia, reprezentujący Universitat Politècnica de Catalunya (Hiszpania) oraz prof. Clive Wynne, pracownik Wydziału Psychologii Arizona State University (USA).

Prof. Joan Garcia – który w kwietniu przyjedzie do Lublina na zaproszenie Szkoły Doktorskiej UP – prowadzi interdyscyplinarne badania nad rozwojem i ulepszaniem biotechnologii środowiskowych, które umożliwiają oczyszczanie ścieków i innych rodzajów odpadów, naśladujących naturalne funkcjonowanie, a tym samym maksymalizując ekoefektywność. Jego badania koncentrują się obecnie na systemach oczyszczania opartych na mikroalgach oraz na naturalnych rozwiązaniach oczyszczania wody i osadów. Ponadto jest zaangażowany w odzyskiwanie bioproduktów i bioenergii w kontekście biogospodarki o obiegu zamkniętym.

Prof. Clive Wynne – który na zaproszenie dr inż. Justyny Wojtaś z Katedry Etologii Zwierząt i Łowiectwa Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki odwiedzi Lublin w maju – specjalizuje się w psychologii i zachowaniu zwierząt. Swoje badania skupia przede wszystkim na zachowaniach problemowych psów, w tym również psów schroniskowych oraz ich szansach na adaptację, a także na ulepszaniu metod szkolenia psów tropiących.

W planach wizyt obu gości znajdą się zajęcia ze studentami/doktorantami, wykłady otwarte, a także współpraca naukowo-badawcza z pracownikami naszej Uczelni. Wizyty przyczynią się do zwiększenia poziomu umiędzynarodowienia środowiska akademickiego, w tym badań naukowych oraz promocji nauki wśród mieszkańców Lublina.

Dofinansowanie Gminy Lublin do organizacji obu wizyt wyniesie ok. 36 tys. złotych.

Serdecznie gratulujemy zwycięskim projektom oraz zachęcamy do udziału w kolejnej edycji konkursu „Visiting Professors in Lublin”!