15 marca 2022 roku odbyło się spotkanie władz Uczelni z nowo wybraną Radą Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie na kadencję 2021-2023.

JM Rektor prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk oraz Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki dr hab. Urszula Kosior-Korzecka, prof. uczelni przywitali nowy skład RUSS na czele z przewodniczącą – Moniką Szymczuk.

Podczas spotkania studenci dokonali prezentacji swoich funkcji pełnionych w Radzie Samorządu Studenckiego, a Przewodnicząca przedstawiła sprawozdanie za rok ubiegły. JM Rektor podkreślił, że działalność Samorządu jest niezwykle ważna bowiem jest on integralną częścią społeczności akademickiej. Członkowie Samorządu zaprezentowali swoje plany i cele na przyszłość.

fot. Maciej Niedziółka/DKiWA

W wydarzeniu udział wzięli: Dyrektor Centrum Dydaktyki i Spraw Studenckich – mgr inż. Anna Woźniak oraz mgr Izabela Banak, mgr Iwona Joć, pracownicy Biura Rekrutacji i Promocji Kształcenia, a także członkowie RUSS:

Wiceprzewodniczący ds. socjalnych – Aleksandra Kurzajewska
Wiceprzewodniczący ds. sportu i akcji charytatywnych – Kamil Stolat
Wiceprzewodniczący ds. kultury i wymiany międzynarodowej– Michał Arciszewski
Wiceprzewodniczący ds. finansów i marketingu – Artur Niedzielski
Kierownik sekretariatu – Kamila Stokłosińska
Koordynator ds. marketingu i socialmediów – Bartłomiej Woliński
Koordynator ds. studentów niepełnosprawnych – Wiktoria Kocój
Koordynator ds. sportu – Aleksandra Chrapek
Koordynator ds. akcji charytatywnych – Witold Wojciechowski
Koordynator ds. kultury – Maria Krawczyk
Koordynator ds. kół naukowych – Karina Skrzypoń
Koordynator ds. stypendiów socjalnych – Łukasz Trociuk

Więcej informacji nt. RUSS na stronie
Zobacz