Spotkanie Prorektor ds. studenckich i dydaktyki z RUSS


15 listopada 2023 r. odbyło się spotkanie Prorektor ds. studenckich i dydaktyki dr hab. Urszuli Kosior-Korzeckiej, prof. uczelni z nowo wybranym Samorządem Studenckim. Młodzi samorządowcy przedstawili plany działania na najbliższą przyszłość. Spotkanie było również okazją do podziękowania za zaangażowanie działaczom ubiegłych kadencji RUSS.


Aktualny skład Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Życzymy wielu udanych projektów!