Relacja z wizyty prof. Joana Garcia w ramach II edycji programu „Visiting Professors in Lublin”

W dniach 24-30 kwietnia 2023 roku na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie w ramach zaproszenia Szkoły Doktorskiej naszej Uczelni gościł profesor Joan García reprezentujący Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Catalunya-BarcelonaTech (UPC), Hiszpania. Wydarzenie realizowane było przy wsparciu finansowym Gminy Lublin, w ramach Programu „Visiting Professors in Lublin” – Edycja II.

W ramach wizyty profesora odbyły się następujące wydarzenia:

  • Seminaria naukowe z Doktorantami Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Warsztaty skierowane do studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (kierunki Ochrona środowiska oraz Inżynieria środowiska)
  • Wykład popularnonaukowy dla mieszkańców Lublina
  • Seminarium z pracownikami dyscypliny Inżynieria Środowiska, górnictwo i energetyka
  • Udział w pracach badawczo–naukowych realizowanych w Katedrze Hydrobiologii i Ochrony Ekosystemów oraz w Katedrze Inżynierii Środowiska i Geodezji

Tematyka zajęć prowadzonych przez profesora wizytującego dotyczyła możliwości zastosowania Rozwiązań  opartych o zasoby przyrody (ang. Nature-based solutions, NBS) w zarządzaniu wodą w mieście oraz aspektów związanych z przygotowaniem i publikowaniem prac naukowych w wysokiej rangi czasopismach naukowych.

Łącznie w wydarzeniach uczestniczyło około 150 osób.

Szczegółowy program wizyty oraz pełna dokumentacja fotograficzna dostępne są na stronie:

polska wersja językowa
Zobacz
angielska wersja językowa
Zobacz

Zdjęcia: Alicja Jaroszewska, Maciej Niedziółka /DRiP