Drodzy Studenci!

Jednym z warunków, jakie stawiają pracodawcy poszukując pracowników jest posiadanie odpowiedniego doświadczenia. Kluczem do osiągnięcia celu – wymarzonej pracy – jest odbycie dodatkowego stażu zawodowego.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom oraz wyzwaniom stawianym przez współczesny rynek pracy, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie organizuje 160-godzinne płatne staże zawodowe dla Studentów V roku (X semestru) kierunku Weterynaria oraz III roku Biokosmetologii. Są one realizowane w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Rekrutacja trwa do 7 maja 2021 r.

Dlaczego warto odbyć staż? Gdyż to niepowtarzalna możliwość:

  • zdobycia praktycznych umiejętności i doświadczenia, a także pozyskania kontaktów zawodowych,
  • rozwinięcia pożądanych kompetencji miękkich takich jak komunikatywność, zarządzanie czasem, umiejętność pracy w grupie,
  • pozyskania umiejętności poruszania się po rynku pracy.

Ponadto oferujemy:

  • stypendium stażowe (ok. 14,40 zł/godzinę stażu „na rękę”),
  • zwrot kosztów dojazdu do 100,00 zł (dla osób odbywających staż poza miejscem zamieszkania),
  • zwrot kosztów zakwaterowania (do 1 600,00 zł),
  • zaświadczenie o odbyciu stażu.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z p. Anną Krawczyk, Centrum Nauki, ul. Akademicka 13, Lublin (p. 463), tel. 81 445 66 61, e-mail:
Regulaminy rekrutacji i organizacji stażu studenckiego dla Studentów/Studentek kierunku Biokosmetologia i Weterynaria wraz z załącznikami są dostępne na stronie internetowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w bloku Student w zakładce Staże.