Projekt „QKIS (Quadraspidiotus Knowledge Information System) network” rozpoczął się 1 marca 2024 roku i potrwa 18 miesięcy. Ten międzynarodowy projekt został przygotowany przez Partnerów z Polski, Czech i Węgier przy wsparciu Partnerów Serbskich i otrzymał dofinansowanie z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Całkowita kwota dofinansowania wynosi 37.790 EUR.

Pierwsze wydarzenie on-line Kick-Off Meeting w ramach projektu „QKIS (Quadraspidiotus Knowledge Information System) network” koordynowane przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (Polska) odbędzie się 9 kwietnia 2024 roku.

Fot. Tarczki szkodnika na powierzchni jabłka (fot. K. Golan)

Weźmie w nim udział 12 naukowców z: Polski (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Czech (Biosad, z.s.), Węgier (Centrum Badań Rolniczych Instytutu Ochrony Roślin) oraz Partnerów Bałkańskich z Serbii (Uniwersytet w Belgradzie) posiadających doświadczenie w entomologii i ochronie roślin. Naukowcy w celu koordynacji działań dotyczących tarcznika niszczyciela będą współpracować nad utworzeniem „QKIS” (Quadraspidiotus Knowledge Information System): międzynarodowej sieci specjalistów zajmującej się problematyką  inwazyjnego gatunku jakim jest tarcznik niszczyciel, jego bionomii, monitorowania i możliwości ograniczania oraz nowych rozwiązań dotyczących rozpowszechniania informacji na terenie państw Grupy Wyszehradzkiej (V4). Celem spotkania będzie uzgodnienie dalszych szczegółów współpracy i realizacji projektu. Program spotkania obejmie także działania komunikacyjne i upowszechniające, a także metody zarządzania projektem.

 

Projekt jest współfinansowany przez rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji w ramach Grantów Wyszehradzkich z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Misją funduszu jest promowanie pomysłów na zrównoważoną współpracę regionalną w Europie Środkowej.