Przypominamy, iż na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie obowiązuje Zarządzenie Nr 45 Rektora UP w Lublinie  z dnia 3 września 2019 w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu na projekty badawcze dla młodych naukowców.

Zgodnie z zarządzeniem o sfinansowanie projektu badawczego mogą się ubiegać pracownicy badawczo-dydaktyczni i pracownicy naukowi zatrudnieni w poszczególnych dyscyplinach, którzy w momencie składania wniosku odpowiadają ustawowej definicji młodego naukowca.

Wnioskowana kwota finansowania projektu nie może przekroczyć 20.000 zł dla projektów rocznych oraz 50.000 zł dla projektów 2-3-letnich.

Wniosek o sfinansowanie projektu badawczego, który jest załącznikiem nr 1 ww.  regulaminu, należy składać w formie papierowej i elektronicznej wraz z załącznikami w Dziale Nauki – Biurze Finansowania Potencjału Badawczego (pokój 454b) w nieprzekraczalnym terminie do 1 marca 2023 r. 

Uwaga: obowiązują nowe druki, które są dostępne w Intranecie oraz na stronie uczelni, wnioski na starych drukach nie będą przyjmowane.

Informacji na temat konkursu udziela:

Monika Nadolna
tel. 81 445 86 71
e-mail: