25 maja 2023 r., odbyło się uroczyste nadanie godności doktora honoris causa Profesorowi Zygmuntowi Litwińczukowi przez Lwowski Narodowy Uniwersytet Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii im. Sz. Grzyckiego w Ukrainie.

Uroczystość odbyła się z wykorzystaniem nowych technologii, jednocześnie w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz w Uniwersytecie we Lwowie, z którego połączył się między innymi rektor Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii im. Sz. Grzyckiego – Volodymyr Stibel.

Na zakończenie uroczystości prof. dr hab. dr h. c. multi Zygmunt Litwińczuk wygłosił wykład pt.: “Współpraca lwowskiego i lubelskiego ośrodka naukowego w ujęciu historycznym w zakresie nauki o zwierzętach.”

Zdjęcia: Maciej Niedziółka / DRiP UPwL
Biogram prof. Z. Litwińczuka
Zobacz