Zapraszamy do udziału w 
forum dla przedstawicieli
jednostek samorządowych pt.

Praktyczne aspekty rozwoju infrastruktury
wodno-ściekowej i energetycznej

 organizowanym przez
Katedrę Inżynierii Środowiska i Geodezji UP w Lublinie

pod Honorowym Patronatem
Ministerstwa Finansów
Marszałka Województwa Lubelskiego – Jarosława Stawiarskiego
JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie – prof. dr hab. Krzysztofa Kowalczyka

które odbędzie się
9-11 czerwca 2022 r.
LUBLIN – JANÓW LUBELSKI – BIAŁKA

Zaproszenie na forum (.pdf / 416 KB)
Zobacz

Celem forum jest prezentacja praktycznych doświadczeń dotyczących możliwości rozwoju infrastruktury wodno-ściekowej i energetycznej na terenach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. W ramach spotkania zostaną omówione problemy dotyczące budowy i eksploatacji:

  • ujęć wód do celów wodociągowych,
  • systemów wodociągowych i kanalizacyjnych,
  • zbiorowych i przydomowych oczyszczalni ścieków,
  • systemów zagospodarowania wód opadowych,
  • biogazowni i mikrobiogazowni,
  • instalacji fotowoltaicznych.

Ponadto w czasie forum omawiane będą problemy prawne, ekonomiczne i społeczne związane z wdrażaniem najnowszych rozwiązań technologicznych infrastruktury wodno-ściekowej i energetycznej, realizowanych w ramach gospodarki obiegu zamkniętego.

Oferta sponsorska (.pdf / 428 KB)
Zobacz