Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
zatrudni pracownika na stanowisko Redaktora,
na podstawie umowy o pracę (na zastępstwo),
w pełnym wymiarze czasu pracy

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe: filologia polska lub edytorstwo, lub humanistyka cyfrowa
 • doskonała znajomość zasad poprawnej polszczyzny
 • minimum roczne doświadczenie w pracy redaktora
 • dobra znajomość pakietu Microsoft Office
 • dobra znajomość języka angielskiego
 • dokładność i dociekliwość
 • odpowiedzialność, zaangażowanie, terminowość
 • umiejętność pracy samodzielnej i zespole

Najważniejsze zadania na stanowisku:

 • redagowanie i korekta tekstów naukowych
 • współpraca z redaktorem technicznym, grafikiem i drukarnią w przygotowywaniu publikacji
 • korespondencja z autorami, także w języku angielskim
 • wprowadzanie publikacji wraz z metadanymi na platformę internetową
 • obsługa elektronicznego systemu redakcji czasopism

Mile widziane:

 • kursy w Polskim Towarzystwie Wydawców Książek
 • znajomość prawa autorskiego

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • szczegółowe CV uwzględniające posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych poświadczone własnoręcznym

   podpisem o treści:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13 20-950 Lublin,, będący Administratorem Danych Osobowych, danych osobowych dotyczących mnie, zgromadzonych w związku i w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).” / data i podpis/”.

Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie lub złożenie wymienionych dokumentów w zaklejonej kopercie w Sekretariacie  Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, p. 261, z dopiskiem „Oferta pracy – Wydawnictwo do  dnia 14 września 2021 r., do godz. 14:00.